Bioøkonomi

I Innlandet jobber vi for å bli best på bioøkonomi i Norge!

Hva er bioøkonomi?

Bioøkonomi er enkelt sagt å tjene penger på det som lever, vokser og gror. 

I bioøkonomi produseres mat, energi, produkter og materialer av fornybare ressurser som skog, jord, husdyr og planter. Dette skal gjøres på en bærekraftig måte, altså uten at det skader naturen og miljøet.

Gull i grønne skoger

Rapporten "Gull i grønne skoger" viser hvilke muligheter bioøkonomien gir Innlandet. SINTEF beskriver her fire mulige framtidsbilder for hvordan bioøkonomien kan utvikle seg og påvirke alle sektorene i Innlandet.

Her kan du lese rapporten fra SINTEF (PDF, 7 MB)

Biovalley

I det mest optimistiske framtidsbildet i rapporten fra SINTEF, som blir kalt Biovalley, har Innlandet blitt Norges nye "lykkeland" i 2050.

Forutsetningene og mulighetene for å få til denne utviklingen beskrives slik:

  • Vi er motor og pådriver for bioøkonomien i Norge.
  • Vi har de fremste kunnskapsmiljøene, og vi er de beste på å unytte ressursene skogen gir oss.
  • Vi er spiskammer for hele landet, og vi er i verdensklasse på kunnskap og forskningsmiljøer.
  • Våre ressurser, vår kunnskap og våre miljøer vil bidra til å løse utfordringene Norge står overfor.
  • Vi er klare for å bidra til å bygge ny grønn industri som er til det beste for både Innlandet, Norge og vår felles framtid!
  • Vi kan skape 25 000 nye arbeidsplasser og øke verdiskapingen med 20 milliarder om vi sammen med nasjonale myndigheter tar de riktige grepene.

Les mer på biovalley.no