UngINN utvider ungdomscrewet

UngINN trenger flere ungdom mellom 13 og 21 år til å jobbe med formidling på sosiale medier (SoMe). 

UngINN- crew

Ungdomskultur - Klikk for stort bildeUngdomskultur Gratisography UngINN har et eget ungdomscrew som jobber med formidlingen av ordningen til ungdom i Innlandet på SoMe. 

UngINN er på Instagram og Facebook og ungdomscrewet har en egen SoMe-plan for for hvert halvår.

UngINN bestillinger

I august 2022 er det sendt ut nærmere 6 000 UngINN-kort. Dette er til ungdom fra alle steder i Innlandet, fra Våler til Våga.

Til sammenlikning var det cirka 1 000 bestillinger av det tidligere Kulturkortet i hele 2021. Ordningen er godt mottatt av ungdommen og dette viser at de unge er med på gjenåpningen av kulturlivet i Innlandet. 

Hva søker vi etter?

Vi trenger deg som liker å:

  • produsere innhold til SoMe
  • har forståelse for bruken av ulike plattformer og hvilket innhold som passer best hvor
  • lage grafiske uttrykk til bruk i SoMe og markedsføring
  • redigere videoer for- og utvikle konsepter til poster

Når er søknadsfristen?

Søknad sendes til unginn@innlandetfylke.no med litt informasjon om deg selv og hva du kan bidra med, innen 25. september 2022.

Lønn er etter avtale og det skrives kontrakt for et halvt år om gangen. Er du under 18 år, må foresatte godkjenne kontrakten. 

Ved spørsmål, ta kontakt på telefon 971 31 907.

Til toppen