UngINN - det nye navnet til Kulturkortet for ungdom

Kulturkortet for ungdom i Hedmark har fått nytt navn.

Ungdomskultur - Klikk for stort bildeUngdomskultur Gratisography Nytt navn bestemt

Ungdomsmedvirkningen står sterkt og i november møttes navnekomiteen til endelig jurymøte for å velge nytt navn som tas i bruk i 2022.

Komiteen bestod av representanter fra Ungdommens fylkesting og KulturkortCrewet.

UngINN er det nye navnet

Etter navnekonkurranse gjennomført sommeren 2021, kom det inn mange gode navneforslag. Navnekonkurransen ville ha et norsk navn, gjerne ordspill, og aller helst forslag fra ungdommen selv.

UngINN ble valgt ut av navnekomiteen, fremmet som ett av tre forslag, og endelig vedtatt som det nye navnet til Kulturkortet for ungdom av Ungdommens fylkesting i desember 2021.

Ung gjenspeiler ungdomskulturfeltet og ungdom generelt. INN er ordspillet både for Innlandet og for inntrykk som skapes og oppleves dit ungdommen kommer. 

Også ny logo og ny nettside

Det jobbes med ny nettside for hele ungdomskulturfeltet i Innlandet. Her inngår ny nettside til UngINN. Grafisk-folkene i Innlandet fylkeskommune designer ny logo som tas i bruk så snart den er ferdig. Arenaer som har avtale med UngINN får tilsendt ny logo. 

Bruk kortet du har

Du fortsetter å bruke det tidligere Kulturkortet med Innlandet fylkeskommune sin logo eller Hedmark fylkeskommune sin logo på frem til ny digital løsning med applikasjon er klar. 

Til toppen