Ungdomsmedvirkningen står sterkt

Samarbeidet med de unge er helt avgjørende for at UngINN skal fungere. 

Ingjerd Engh, kaptein i UngINN Crew - Klikk for stort bildeIngjerd Engh, kaptein i UngINN Crew Martin Stenberg Ungdomsmedvirkningen er et av suksesskriteriene for UngINN i hele Innlandet. 

De unges stemmer inn 

I forbindelse med sammenslåingen til Innlandet ble KulturkortCrewet etablert høsten 2020.

Når UngINN rulles ut i hele Innlandet ble det gjort et navnebytte i samarbeid med Ungdommens fylkesting. UngINN ble vedtatt i desember 2021, og UngINN Crew skal etterhvert utvides med ungdom fra tidligere Oppland. 

Sosiale medier

UngINN Crew drifter de sosiale mediene til ordningen etter tett samarbeid med ansvarlig fra seksjon kunst og kultur. Ungdom er digitale og det er her ordningen når ut til brukergruppa. UngINN Crew jobber med å fremme ungdomskultur og avtalene UngINN har med kultuarenaer i Innlandet. 

Følg UngINN på Facebook og Instagram

Kulturopplevelser viktige for å bygge fellesskap

Ingjerd Engh er kaptein i UngINN Crew. I forbindelse med fylkestingsvedtaket om 5 millioner til UngINN i utrullingsperioden til hele Innlandet, sa hun:

- Jeg gleder meg til å lage arrangementer der alle, på tvers av gamle fylkesgrenser, kan komme. Jeg tror det vil være en del av en inkluderende prosess. Jeg tror også det vil styrke vår fylkestilhørighet når man kan utforske og bli kjent med kriker og kroker i storfylket sitt gjennom kulturelle arrangement.

- Kultur og ungdom er noe som går hånd i hånd. Ungdom som ser og benytter seg av kulturtilbud vil føle seg som en del av noe større. Dette husker jeg selv fra da jeg kjøpte billetter med Kulturkortet mitt i tidlig ungdomsalder, at jeg fikk være en del av en opplevelse som var større enn meg selv. Og en sånn møteplass var en trygghet, som jeg vet mange ungdommer har savnet i disse kulturfattige tider, avslutter Ingjerd Engh.

Til toppen