Hva er UngINN?

UngINN-kortet er gratis og gjelder for alle ungdommer i Innlandet fra og med året du fyller 13 og ut året du er 21.

Gir deg rabatt på kulturtilbud

UngINN gir deg rabatt på forskjellige kulturtilbud i hele fylket!

Med UngINN gjør vi det enklere for deg som ungdom å benytte deg av kulturtilbudene i Innlandet. Vi jobber med å lage nye avtaler, slik at UngINN skal gjelde for så mange arrangement som mulig og dekke mange ulike kulturformer.

Se hvor du får rabatt med UngINN

Mye brukt

Kulturkortet for ungdom i Hedmark har utstedt 24 000 kort siden ordningen startet i 2009. I 2019 kjøpte ungdom 7 600 billetter med kulturkortrabatt, og gjennomsnittlig ble det bestilt nesten 1 900 kulturkort årlig før pandemien.

I 2022 rulles ordningen ut i hele Innlandet, og fram til september 2022 er det bestilt nærmere 7 500 UngINN-kort fra ungdom i hele fylket.

Bestill UngINN

Hvem står bak?

UngINN drives av Innlandet fylkeskommune ved seksjon Kunst og kultur.

Ungdommens fylkesting var den viktigste pådriveren for at ordningen skulle prøves ut i Hedmark. Nå skal UngINN gjelde for hele Innlandet fylke. I den sammenheng har ordningen skiftet navn, etter tett medvirkning fra ungdom i Innlandet..

Kontakt UngINN

Facebook

Følg oss på Facebook

Til toppen