Ung kultur

Ungdom er Innlandets fremtid. Innlandet fylkeskommune skal bidra til å sikre at barn og ungdom skal ha god tilgang til verdifulle møteplasser som øker deltagelse og utviklingsmuligheter.

Fra UKM – Ung kultur møtes - Klikk for stort bildeFra UKM – Ung kultur møtes

Vi skal legge til rette for god læring, gode livsvilkår, skape inkluderende oppvekstmiljø og attraktive lokalsamfunn, blant annet gjennom gode kunst- og kulturtilbud.

Fylkeskommunen har flere ordninger på ungdomskulturfeltet som bygger oppunder dette. Les om de ulike satsingene under.

OBS! Det lanseres en ny nettside "Ung i Innlandet" i løpet av sommeren 2023.