Ung kultur

Ungdom er viktig, ungdom er fremtiden! Ungdommer som blir sett og satset på, er en stor ressurs.

Fra UKM – Ung kultur møtes - Klikk for stort bildeFra UKM – Ung kultur møtes

Innlandet fylkeskommune skal bidra til å fremme helse og motvirke sosiale forskjeller.

Vi skal legge til rette for god læring og utviklingsmuligheter, gode livsvilkår, skape inkluderende oppvekstmiljø og attraktive lokalsamfunn, blant annet gjennom gode kunst- og kulturtilbud.

Til toppen