Ungdomskulturfeltet på høring - Innlandet fylkeskommune

Ungdomskulturfeltet på høring

Høringsfristen er 30. september 2021.

Illustrasjon Ung kultur - Klikk for stort bilde

De tidligere fylkene Oppland og Hedmark har store og ulike satsinger på ungdomskulturfeltet. Det er vedtatt at det skal jobbes med å harmonisere og utvikle ungdomsordningene i Innlandet.

For at fylkeskommunen skal kunne organisere ungdomsfeltet på best mulig måte, trenger vi innspill fra våre samarbeidspartnere som kommuner, regionråd, regionale ungdomssatsinger, tilskuddsparter og andre relevante aktører på kunst og kulturfeltet. 

Forslag til overordna utvikling

I høringsdokumentet legges det fram forslag til overordna utvikling og rammeverk for videre satsing på feltet. Ung kultur – saken omfatter disse ordningene som seksjon for kunst og kultur har ansvar for:

  • Kulturkortet for ungdom (fra Hedmark)
  • UKM (Ung Kultur Møtes) (for Innlandet)
  • Medieverkstedet (fra Oppland)
  • Ung i Oppland m/regionale ungdomssatsinger (fra Oppland)
  • Tilskudd til kulturaktivitet for barn og ungdom (støtteordning for Innlandet)
  • Digital ungdom (støtteordning for Innlandet)

Ferdigbehandles i desember

Arbeidet med Ung kultur skal behandles i hovedutvalg for kultur og ferdigbehandles i fylkestinget i desember 2021.

Høringsinnspill merkes med 2021/14250 og sendes senest 30. september 2021 til: post@innlandetfylke.no

Alternativt kan du sende til:

Innlandet fylkeskommune
Postboks 4404 Bedriftssenteret
2325 HAMAR

Høringsbrev (PDF, 161 kB)

Høringsdokument for ungdomskulturfeltet i Innlandet fylkeskommune (PDF, 7 MB)

Til toppen