Stor pågang i 2022

UngINN er en populær ungdomsordning for ungdom i hele Innlandet og 2022 har hatt en eventyrlig start. 

Grafittivegg  - Klikk for stort bildeGrafittivegg Gratisography Ungdommen i Innlandet er med på gjenåpningen av kulturlivet i samfunnet. Utrullingen av UngINN i hele fylket gjenspeiler dette med en enorm pågang av UngINN-bestillinger. 

Så langt i 2022 er det sendt ut nærmere 3 000 UngINN-kort. Dette er til ungdom fra alle steder i Innlandet, fra Våler til Våga. Til sammenlikning var det cirka 1 000 bestillinger av Kulturkort i hele 2021. 

Nye kort

I desember ble navnet UngINN vedtatt i fylkestinget. Ungdom kan bruke tidligere Kulturkort med Hedmark og Innlandet fylkeskommune på. Administrasjonen venter på de nye UngINN-kortene og sender ut i løpet av neste uke. 

Ventetid  

Per 28.april var det helt tomt for UngINN-kort i administrasjonen på seksjon kunst og kultur. Dette er fordi det har vært stor pågang av bestillinger. I påskeuka kom det inn nærmere et halvt tusen bestillinger av UngINN-kort, som er veldig gøy. Det må samtidig påregnes litt ventetid på de siste bestillingene. 

Til toppen