Korona og DKS Innlandet i høst - Innlandet fylkeskommune

Korona og DKS Innlandet i høst

Som følge av koronasituasjonen er vi i løpet av høsten nødt til å vurdere hva vi kan gjennomføre og ikke.

DKS-program for høsten

Før sommerferien ble DKS-programmet for inneværende skoleår lagt ut på den nye hjemmesiden til Den kulturelle skolesekken Innlandet.

Bach Goes Hip hop - Klikk for stort bilde

Noen produksjoner er avlyst

Noen produksjoner er vi dessverre nødt til å avlyse. Ved avlysning vil skoler som blir direkte berørt få beskjed.

Andre produksjoner blir tilpasset

Andre produksjoner justerer vi slik at de blir tilpasset smittevernhensyn, for eksempel ved at de flyttes utendørs, at vi fjerner kroppslig kontakt og sikrer god nok avstand, at utstyr ikke deles (eventuelt blir nøye desinfisert) osv.

Ved behov for transport vil vi dekke kostnadene for ekstra busser slik at avstandskravet kan opprettholdes også der.

Vi kommer til å gi utøverne instrukser om smittevern før de reiser på turné, og de kommer som vanlig til å ringe skolen senest en uke før besøket for å gjøre nærmere avtaler med dere.

Skolen har ansvar for smittevern

Vi gjør oppmerksom på at også skolene har ansvar for smittevern ved DKS-besøk. Blant annet er skolene veldig ulike i størrelse, og vi har ikke mulighet til å beregne hvor mange elever det er plass til for at smittevernkravene blir overholdt. Hver enkelt skole må derfor selv gjøre en vurdering av egne lokaler, og eventuelt redusere elevtallet ved DKS-besøk.

Det er viktig at dere på forhånd leser informasjonen om produksjonene nøye, og at dere holder dere oppdatert på eventuelle endringer underveis.

Håper på en god DKS-høst

Vi håper selvsagt at dere ønsker å motta DKS-tilbudet som blir sendt ut fra oss i høst, men vi gjør også oppmerksom på at dere kan velge å ikke ta imot ett eller flere besøk. I så fall ber vi dere om å kontakte oss så tidlig som mulig om dette.

Ta gjerne kontakt med oss dersom det er noen spørsmål, og så håper vi at vi sammen kan få til mange gode kunst- og kulturopplevelser gjennom Den kulturelle skolesekken denne høsten.

Til toppen