Fylkeskommunen kan få større ansvar for kulturmidler

Opprettelsen av regionale kulturfond er under utredning. Innlandet fylkeskommune ønsker større handlingsrom velkommen.

Illustrasjon  kulturlivet - Klikk for stort bildeIllustrasjon kulturlivetRegjeringa har satt i gang en utredning av regionale kulturfond som skal stimulere til økt kunst- og kulturaktivitet lokalt.

- Det er spennende at regjeringen nå ønsker å ta det regionale kulturlivet ytterligere på alvor med en ny tilskuddsordning. Vi kjenner kulturlivet i Innlandet, og gleder oss til å bidra med våre innspill til utviklingen av regionale kulturfond, sier leder for hovedutvalg for kultur i Innlandet fylkeskommune, Kjerstin Lundgård (Ap).

Kultur styrker lokalsamfunn

Regjeringen utreder hvordan regionale kulturfond kan innrettes for å supplere eksisterende tilskuddsordninger til kultur og kan stimulere til mer kunst- og kulturaktivitet i lokalsamfunn over hele landet.

- Vårt mål er at flere skal få delta og få oppleve kunst og kultur uavhengig av hvor de bor eller hvilken bakgrunn de har, og da må vi styrke det regionale og lokale kulturlivet, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Nasjonal innspillskonferanse

Nå inviterer Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) og Innlandet fylkeskommune til nasjonal innspillskonferanse 10. januar 2023 på Hamar.

Deltakerne er representanter fra kunst og kulturlivet, kulturinstitusjoner og kommuner i Norge og Innlandet. Her står kulturfrivillighet og tilskuddsordninger på agendaen, blant annet regionale kulturfond.

Mangfoldig kulturliv er viktig

Lundgård legger til at det lenge har vært et ønske om regionale kulturfond.

- Konferansen vil gi gode og nyttige innspill til departementet som skal jobbe videre med dette. Det er også bra for fylket å høre og få innspill til vårt arbeid. Kulturen er viktig for oss alle og vi bruker den på ulike måter. Et mangfoldig kulturliv er veldig viktig, avslutter Lundgård.

Andre aktuelle spørsmål under innspillskonferansen er hvordan tilskudd kan innrettes enda bedre, og hvordan disse kan treffe behovene til kulturfrivilligheten.