Fordelte midler til kulturmiljø

Hovedutvalg for kultur fordelte onsdag midler fra Riksantikvaren til kulturmiljø i Innlandet.

Skibladner er ett av tre fartøy som får midler fra tilskuddsordningen for fartøyvern.  - Klikk for stort bildeSkibladner er ett av tre fartøy som får midler fra tilskuddsordningen for fartøyvern. Mostafa Pourbayat Det var fordelingen innenfor fire tilskuddsordninger som ble vedtatt i kulturutvalget.

Brannsikring i tette trehusområder

Det er tre byer i Innlandet som har tette trehusområder: Lillehammer, Gjøvik og Kongsvinger. I år kom det kun én søknad – fra Gjøvik kommune. Lillehammer og Kongsvinger jobber fortsatt med tiltak de fikk midler for i fjorårets tildeling.

Gjøvik kommune får hele potten fra Riksantikvaren 2 150 000 kroner i 2022 hovedsakelig til å installere automatisk slokkeanlegg i Øvre Torvgate 24, Gjøvik Arbeidersamfund. I tillegg får de tilsagn (lovnad) om 350 000 kroner for 2023.

Les sakspapirene PS9/2022

Fredede middelalderbygninger

To anlegg i privat eie får midler fra ordningen for istandsetting av fredete, profane (ikke-religiøse) middelalderbygninger oppført før 1537.

Det er Haverstadloftet i Sør-Fron kommune og Dagsgårdloftet i Lillehammer kommune. Begge søkere får 200 000 kroner hver.

Les sakspapirene PS 10/2022

Fartøyvern

Midlene fra Riksantikvaren til fartøyvern kan kun brukes på fredete fartøy eller fartøy med status som verna skip. De tre søknadene som er kommet inn, oppfyller kriteriene i retningslinjene.

Tildeling fartøyvern 2022

Fartøyvern 2022
Fartøy Tilskudd
Skibladner 865 000
Brandbu 180 000
Tyin 105 000

I tillegg får Skibladner tilsagn på 550 000 kroner for 2023. Dette skal dekke deler av de årlige utgiftene til vedlikehold og kostnader knyttet til det pågående arbeidet med å sette i stand røkelugaren om bord.

Les sakspapirene PS 11/2022

Røros bergstad og Circumferensen

Innlandet fylkeskommune har sammen med Trøndelag fylkeskommune forvaltningsansvar for verdensarvområdet Røros bergstad og Circumferensen.

Denne tilskuddsordningen skal medvirke til at skjøtsel, vedlikehold og istandsetting av kulturmiljø følger beste praksis etter Unescos verdensarvkonvensjon.

For Innlandet er det kommunene Tolga, Os og Engerdal som kvalifiserer til å søke om tilskudd.

Disse får midler for 2022

Verdensarven Røros bergstad og Cirumferensen 2022
Kommune Tiltak Tilskudd
Os Istandsetting Narjordet 200 000
Os Skjøtsel og tilrettelegging Gruveåsen 170 000
Tolga Istandsetting Johnsgård 115 000
Tolga Skjøtselsplan tørrmurer 200 000

Les sakspapirene PS 12/2022

Til toppen