Åpnet nytt «Veiskille»-kunstverk - Innlandet fylkeskommune

Åpnet nytt «Veiskille»-kunstverk

Ei nedlagt kjørebru fra 1940-tallet har fått nytt liv som kunstverk og møteplass på Otta.

Fylkesordfører Even Aleksander Hagen åpner kunstverket "Båret av vinden, ført av strømmen, flankert av kunstnerne (fra venstre) Marius Dahl og Jan Christensen og ordfører i Sel, Eldri Siem. - Klikk for stort bildeFylkesordfører Even Aleksander Hagen åpner kunstverket "Båret av vinden, ført av strømmen, flankert av kunstnerne (fra venstre) Marius Dahl og Jan Christensen og ordfører i Sel, Eldri Siem. Per Erik Fonkalsrud Lørdag ble kunstverket «Båret av vinden, ført av strømmen» offisielt åpnet. Det er kunstnerne Marius Dahl og Jan Christensen som står bak gjennom «Vegskille» - et kunstprosjekt for å skape utvikling i tettstedene i Gudbrandsdalen langs nye E6.

– Dette er en viktig del av utviklingen av Otta sentrum. Nå framstår brua som en attraksjon og et blikkfang for tilreisende, og en møteplass for de fastboende, sa ordfører Eldri Siem i Sel under åpningen av kunstverket.

Lokale leverandører

Kostnaden for kunstverket er på totalt 1,9 millioner kroner, medregnet en oppussing av brua. Den har blant annet fått nytt dekke og nytt rekkverk. Lokalt næringsliv har stått for alle leveransene til både brua og kunstverket, blant annet har Lonbakken mekaniske verksted produsert storparten av selve kunstverket, samt nytt rekkverk.

Gamle Oppland fylkeskommune har støttet prosjektet med over 300 000 kroner, og også Kunst i offentlige rom (KORO) og Sparebankstiftelsen DnB har bidratt med midler.

Et smykke

Fylkesordfører Even Aleksander Hagen, som kommer fra Otta, sier at han tidlig merket et stort lokalt engasjement for kunstprosjektet.

– Å bruke kunst som virkemiddel i tettstedsarbeidet er nybrottsarbeid. Nå er brua et blikkfang, et smykke som møter folk. En stor takk til Sel kommune og regionsenterprosjektet for at kunstverket nå står her, sa fylkesordføreren, som leste diktet «Syng åt meg» av sambygdingen Olav Kringen.

– Dette diktet fører alltid tankene mine til hjemstedet på Otta.

Elvene som møtes

Kunstverket "Båret av vinden, ført av strømmen" har fått støtte av Innlandet fylkeskommune, KAFO og Sparebankstiftelsen DnB. - Klikk for stort bildeKunstverket "Båret av vinden, ført av strømmen" har fått støtte av Innlandet fylkeskommune, KAFO og Sparebankstiftelsen DnB. Per Erik Fonkalsrud Det er fire år siden kunstnerne Marius Dahl og Jan Christensen ble kontaktet av kultursjef Jertru Stallvik i Sel. De forteller at de så et potensial i brua på grunn av utsikten, til tross for at den var både værutsatt og nedslitt.

– Elvepromenaden kom til på samme tid, og fargevalget henger sammen med promenadens farger: blått og grønt gjenspeiler de to elvene som møtes her. Vi har blitt ordentlig glade i Otta gjennom arbeidet på dette prosjektet, forteller de to kunstnerne.

Til toppen