22 kulturprosjekter får nær 4 millioner kroner - Innlandet fylkeskommune

22 kulturprosjekter får nær 4 millioner kroner

Utvalg for kultur er positive til å fordele 3,83 millioner kroner til 22 kulturprosjekter i Innlandet.

Ringsakeroperaen får midler til å etablere et nettverk for opera i Innlandet. - Klikk for stort bildeRingsakeroperaen får midler til å etablere et nettverk for opera i Innlandet. Oppland fylkeskommune/Elin Stokkenes Midlene er udisponerte kulturmidler for 2020. Det er flere årsaker til at midlene ikke har blitt fordelt ennå.

Blant annet skapte en uklar budsjettsituasjon for 2020 stor usikkerhet om hvilke rammer de ulike ordningene faktisk hadde til rådighet. Dette førte til en svært restriktiv fordeling av midlene i de tre tilskuddsordningene for utviklingsmidler til kunst- og kulturprosjekter, flerårig rammetilskudd til kulturfestivaler og større kulturarrangement og tilskudd til kulturprosjekter for barn og unge.

- Fylkeskommunen har holdt tilbake midler for å sikre at vi ikke fordelte mer enn vi faktisk hadde til rådighet, skriver fylkesrådmannen i saksframlegget.

Korona

På grunn av koronasituasjonen, måtte kulturlivet avlyse og innstille planlagte forestillinger, prosjekter og arrangement.

Udisponerte midler rettes derfor inn mot gode relevante tiltak og prosjekter som kan avbøte noe av de negative konsekvensene for kulturfeltet.

Digital formidling

Mest får prosjektet HIDDEN på Hundorp, 400 000 kroner. Prosjektet eies av Gudbrandsdalsmusea og handler om å utvikle applikasjon og skape digitale formidlingsformer på tusenårsstedet Hundorp.

Ringsakeroperaen får 310 000 kroner for å etablere et nettverk for opera i Innlandet.

De andre 20 prosjektene får mellom 30 000 og 300 000 kroner hver.

Politisk behandling

Etter denne tildelingsrunder står det igjen 1,7 millioner kroner. Fylkesrådmannen foreslår at disse midlene blir satt av til ekstra tildelingsrunde til kunst- og kulturtiltak med frist våren 2021.

Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig godkjent i utvalg for kultur onsdag.

Saken skal endelig vedtas i fylkesutvalget 15. desember.

Se alle kulturprosjektene i sakspapirene (sak 83/20)

Til toppen