Videreutviklingen av ungdomskulturfeltet i Innlandet - Innlandet fylkeskommune

Videreutviklingen av ungdomskulturfeltet i Innlandet

Ung kultur-saken som omhandler utrullingen av Kulturkortet for ungdom i Innlandet ble vedtatt i fylkestinget 9. desember 2021. Her inngår videreutvikling, mandat og harmonisering av ungdomsordningene i Innlandet fylkeskommune. 

Illustrasjon - Klikk for stort bildeIllustrasjon Tobias Bjørkli Ungdomskulturfeltet i Innlandet

Ung-kultur ble politisk behandlet og enstemming vedtatt i fylkestinget før jul. Dette gir forutsigbarhet for satsingene våre på hele ungdomskulturfeltet. Dette betyr at Kulturkortet rulles ut i hele Innlandet i perioden 2022-2024, etter vedtak i fylkestinget i april 2021 der Kulturkortet ble bevilget 5 millioner til dette arbeidet.

Mandat og videreutvikling

Mandat, videreutvikling og harmonisering av ungdomsordningene i Innlandet for perioden 2022-2024 er nå vedtatt. For Kulturkortet for ungdom betyr dette:

  • Kulturkortet for ungdom får nytt navn i 2022- etter tett ungdomsmedvirkning. Nytt navn er UngINN
  • Ny logo, nettside og markedsføringskampanje gjennomføres i 2022
  • Digitaliseringsarbeidet over til en applikasjon begynner
  • Kulturhus i Opplandsdelen av Innlandet tas med i ordningen
  • Det gjennomføres en kinopilot i Innlandet; et samarbeid initiert av Kulturkortet og Film & Kino 
  • Vi utvider refusjonsavtalene til å gjelde mange spennende kulturarenaer i tidligere Oppland
  • Ungdomscrewet som har ansvaret for Kulturkortets SoMe utvides til å bestå av ungdom fra hele Innlandet

Status

Ungdom mellom 13-21 år i hele Innlandet kan fra 2022 benytte seg av Kulturkortet nå kalt UngINN. UngINN gir ungdom rabatt på kunst og kulturopplevelser i Innlandet. Det skal benyttes Kulturkort frem til digital løsning med applikasjon(app) er klar til bruk. Arbeidet med nye refusjonsavtaler for 2022 er godt igang og avtalene oppdateres kontinuerlig på vår nettside. 

Til toppen