UngINN - det nye navnet til Kulturkortet for ungdom - Innlandet fylkeskommune

UngINN - det nye navnet til Kulturkortet for ungdom

Ungdomskultur - Klikk for stort bildeUngdomskultur Gratisography Nytt navn til Kulturkortet

Visste du at Kulturkortet for ungdom i Hedmark har fått nytt navn? Ungdomsmedvirkningen står sterkt og i november møttes navnekomiteen til endelig jurymøte for å velge nytt navn som tas i bruk i 2022.
Komiteen bestod av representanter fra Ungdommens fylkesting og KulturkortCrewet.
 

UngINN er det nye navnet

Etter navnekonkurranse gjennomført sommeren 2021 kom det inn mange gode navneforslag. Navnekonkurransen ville ha et norsk navn, gjerne ordspill og aller helst fra ungdommen selv. UngINN ble valgt av navnekomiteen og fremmet og endelig vedtatt som det nye navnet til Kulturkortet for ungdom av Ungdommens fylkesting i desember 2021. Ung gjenspeiler ungdomskulturfeltet og ungdom generelt. INN er ordspillet for både Innlandet, inntrykk som skapes og oppleves der ungdommen kommer til. 

Nytt navn, ny logo og ny nettside

Det jobbes med ny nettside for hele ungdomskulturfeltet i Innlandet. Her inngår ny nettside til UngINN. Grafisk ved Innlandet fylkeskommune designer ny logo som tas i bruk så snart den er ferdig. Arenaer som har avtale med UngINN får tilsendt ny logo til bruk. 

Ungdom mellom 13-21år som bor i Innlandet bruker det tidligere Kulturkortet med Innlandet fylkeskommune sin logo eller Hedmark fylkeskommune sin logo på frem til ny digital løsning med applikasjon er klar. 
 

Til toppen