Over 40 kultursjefer deltok for å høre mer om kulturkortordningen, enten den er ny eller godt kjent fra før. - Innlandet fylkeskommune

Over 40 kultursjefer deltok for å høre mer om kulturkortordningen, enten den er ny eller godt kjent fra før.

Kulturkortet for ungdom møtte kultursjefene i hele Innlandet for informasjonsdeling og samtale om utrullingen av ungdomsordningen i perioden 2022-2024. Over 40 kultursjefer deltok for å høre mer om Kulturkortordningen, enten den er ny eller godt kjent fra før. 

Status i dagfoto - Klikk for stort bilde

Seksjon for Kunst og kultur i Innlandet fylkeskommune drifter Kulturkortet for ungdom. Denne har eksistert siden 2009 og er godt forankret i tidligere Hedmark og er gratis for ungdom.

I april 2021 bevilget Fylkestinget 5 millioner til utrulling av ordningen i hele Innlandet i perioden 2022-2024. 

Ungdomsrepresentant og arenarepresentant 

Med oss på laget var ingen ringere enn Anders Kippersund; skuespiller og produsent fra kulturarenaen Hamar Teater, og Ingjerd Engh; ungdomsrepresentant fra Kongsvingers kulturliv og leder i KulturkortCrewet.

Begge er kulturpersonligheter som gjennom mange års erfaring kjenner godt til Kulturkortet for ungdom formidlet et bredt og tydelig innsyn i hvordan kulturkortet fungerer for alle involverte.

Veien videre

I fylkestinget 7.-9. desember vedtas nytt navn til Kulturkortet for ungdom. Dette etter navnekonkurranse sommer 2021. Nytt navn fremmes av UFT ( Ungdommens fylkesting) og endelig navn tas i bruk i 2022. 

Det inngås nye refusjonsavtaler med kulturarenaer i hele Innlandet fra 2022 og endelig er Opplandsdelen av Innlandet med i ungdomsordningen. 

Nytt for 2022 er at KulturkortCrewet; ungdomsgruppa som drifter de sosiale mediene til Kulturkortet for ungdom, skal utvides med ungdom fra Oppland. 

Til toppen