Filmverkstedet i Innlandet

Filmverkstedet i Innlandet er ungdommens eget filmsenter.

Hvert eneste år lager ungdom i Innlandet tett oppunder tusen kortfilmer. Gode historier har ingen aldersgrense!

Filmverkstedet i Oppland (FiO) har siden opprettelsen vært viktig for det regionale filmfeltet og har blant annet etablert et godt samarbeid med Norsk Filminstitutt.

Filmverkstedet i Innlandet satser på omreisende filmverksteder i fylkets seks regioner med ulike typer praktiske verksteder av varierende lengde. Filmverkstedet i Innlandet samarbeider også med Den kulturelle skolesekken i Oppland. 

Til toppen