Verdensarv - Innlandet fylkeskommune

Verdensarv

Røros bergstad med Circumferensen står på UNESCOs verdensarv-liste. Circumfererensen omfatter tre kommuner i Innlandet: Os, Tolga og Engerdal.

Hva er verdensarv?

UNESCO er FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon. 16. november 1972 vedtok UNESCO en konvensjon om verdens natur og kulturarv.

Konvensjonens formål er å verne steder i verden som har enestående universelle verdier og som tilhører hele menneskeheten. For å kunne regnes som en del av verdensarven, må området representere et unikt kultur- eller naturhistorisk miljø.

Norge har åtte steder på UNESCOs liste over verdens kultur- og naturarv, og ett av dem er Røros bergstad med Circumferensen

Circumferensen

Bergstaden Røros fikk verdensarvstatus i 1980. I 2010 ble verdensarvstedet  utvidet til også å gjelde en radius på fire gamle norske mil (ca. 44 km) målt fra gruven Storwartz. Denne såkalte Circumferensen var området der Røros Kobberverk fikk enerett på naturressursene gjennom kongelige privilegier i 1646.

Området omfatter i dag kommunene Os, Tolga og Engerdal i Innlandet.

Circumferensen førte til stor aktivitet, på godt og vondt, for befolkningen som ble berørt. Circumferensen omfatter mange kulturminner og landskap, blant annet de gamle smeltehyttene ved Femundshytta, Os og Tolga sentrum, samt vintertransportrutene gjennom Tufsingdalen. 

For å sikre vern, bruk, skjøtsel og formidling har det blitt vedtatt en regionplan.

Omvisning ved restene av Femundshytta, en gammel smeltehytte i Circumferensen. - Klikk for stort bildeOmvisning ved restene av Femundshytta, en gammel smeltehytte i Circumferensen. Kulturarv/ Einar Stamnes

Til toppen