Verdensarv - Innlandet fylkeskommune

Verdensarv

Hva er verdensarv?

UNESCO er FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon. 16. november 1972 vedtok UNESCO en konvensjon om verdens natur og kulturarv.Konvensjonens formål er å verne steder i verden som har enestående universelle verdier og som tilhører hele menneskeheten:

Enestående universelle verdier er kultur og/eller natur verdier som er av en slik betydning at de går ut over nasjonale grenser, og er en felles arv for menneskeheten; både for nålevende og fremtidige generasjoner. Derfor er varig vern av denne arven viktig for det internasjonale samfunnet.

Circumferensen

Bergstaden Røros fikk verdensarvstatus i 1980. I 2010 ble verdensarvstedet  utvidet til også å gjelde en radius på fire gamle norske mil (ca 44 km) målt fra gruven Storwartz. Denne såkalte Circumferensen var området der Røros Kobberverk i 1646, gjennom kongelige privilegier, fikk enerett på naturressursene. Området omfatter i dag kommunene Os, Tolga og Engerdal i Innlandet.

Circumferensen førte til stor aktivitet, på godt og vondt, for befolkningen som ble berørt. Circumferensen omfatter mange kulturminner og landskap, blant annet de gamle smeltehyttene ved Femundshytta, Os og Tolga sentrum, samt vintertransportrutene gjennom Tufsingdalen. 

Det planlegges en rekke aktiviteter i Circumferensen i jubileumsåret 2020.

For å sikre vern, bruk, skjøtsel og formidling har det blitt vedtatt en regionplan.

Omvisning ved restene av Femundshytta, en gammel smeltehytte i Circumferensen. - Klikk for stort bildeOmvisning ved restene av Femundshytta, en gammel smeltehytte i Circumferensen. Kulturarv/ Einar Stamnes

 

 

Til toppen