Vil ha mer penger til fredete bygninger

Hovedutvalg for kultur mener staten gir altfor lite penger til fredete bygninger som eies av privatpersoner.

Detalj fra Breie gård i Etnedal, som er et av de fredete anleggene i Innlandet. - Klikk for stort bildeDetalj fra Breie gård i Etnedal, som er et av de fredete anleggene i Innlandet. Innlandet fylkeskommune, Torill Nygård. I møtet onsdag behandlet hovedutvalget en sak om fordeling av midler til fredete bygninger i privat eie. Dette er penger som skal brukes på vedlikehold og restaurering. For å gjøre dette på rett måte, må eierne bruke kvalifiserte håndverkere og materialer med rett kvalitet. Dette har en merkostnad.

For 2022 har Innlandet fylkeskommune fått 19,4 millioner kroner fra Riksantikvaren til dette formålet. Til sammenlikning har fylkeskommunen fått inn 138 søknader med en totalkostnad på vel 145 millioner kroner.

– Mismatch mellom tilskudd og behov

Politikerne i kulturutvalget er bekymret over det store gapet mellom behov som er meldt inn og bevilgningen fra Riksantikvaren.

– Det er tydelig mismatch mellom tilskudd og behov, sa utvalgsleder Kjerstin G. Lundgård (Ap).

Innlandet har om lag 900 fredete bygninger i privat eie. Dette utgjør 25 prosent av slike bygninger i Norge.

Politikerne er opptatt av at dette er bygninger som privatpersoner tar vare på for storsamfunnet.

Politisk prosess mot regjeringen

Øyvind Hartvedt (Ap) fremmet et tilleggsforslag om at hovedutvalg for kultur skal sette i gang en politisk prosess mot regjeringens arbeid med statsbudsjettet for 2023 for å få mer penger til privateide, fredete bygninger i Innlandet.

Ved årets fordeling er det 61 anlegg som får midler for å sette i stand 82 fredete bygninger.

Se listen over tiltak som får midler (PDF, 336 kB)

Saken ble enstemmig vedtatt med tilleggsforslaget til Hartvedt.

Se sakspapirene sak 23/2022

Tekniske og industrielle kulturminner

Innlandet fylke har tre anlegg som inngår i bevaringsprogrammet for tekniske og industrielle kulturminner. Det er Atlungstad Brenneri i Stange kommune, Folldal gruver og Klevfos Cellulose- og papirfabrik i Løten kommune. Disse tre anleggene blir prioritert ved tildeling av midler.

Riksantikvaren har prioritert tilskudd til forvaltning, drift og vedlikehold for anleggene i bevaringsprogrammet.

Formålet med tilskuddsordningen er å sette i stand og vedlikeholde tekniske og industrielle kulturminner for å bidra til kunnskap, opplevelser, bruk og verdiskaping.

Riksantikvaren har tildelt Innlandet 8,6 millioner kroner for 2022 i tilskudd og 1 million kroner i tilsagn (lovnad) for 2023. Fylkeskommunen har også 710 000 kroner tilgjengelig fra 2021.

Tekniske og industrielle kulturminner 2022
Anlegg Tilskudd forvaltning, drift og vedlikehold Tilskudd tiltak Tilsagn 2023
Atlungstad Brenneri 2 389 000 115 000
Folldal gruver 2 541 505 540 000
Klevfos Cellulose- og papirfabrik 1 386 598 1 650 000 1 000 000
Rundfloen Sag 30 000
Forprosjekt energiøkonomisering med alternativ oppvarmning Folldal gruver 397 897
Prosjektleder forprosjekt Innlandet fylkeskommune 50 000
Uforutsette kostnader for alle anlegg i bevaringsprogrammet 210 000

Saken ble enstemmig vedtatt.

Se sakspirene sak 21/2022

Ruiner fra middelalder

To prosjekter får midler innen ordningen for konservering av ruiner fra middelalder. Anno museum får 500 000 kroner til konservering og vedlikeholdsarbeid av Bispegården på Domkirkeodden i Hamar.

Innlandet fylkeskommune søker selv midler til sikring og konservering av Mjøskastellet i Ringsaker. Fylkeskommunen får 1 millioner kroner i tilskudd for 2022 og tilsagn på 600 000 kroner for 2023.

Saken ble enstemmig vedtatt.

Se sakspapirene sak 22/2022

Til toppen