Tilskudd til historiske ferdselsårer

Fem frivillige lag i Innlandet får til sammen 260 000 kroner til lokalhistoriske vandreruter i 2022.

Riksantikvaren har nå fordelt midler til lokal innsats for å sette i stand, skjøtte og formidle historiske ferdselsårer. Tildelingen inngår i markeringen av Frivillighetens år. 

Disse fem lagene i Innlandet får tilskudd

  • Et av mange gamle veifar i  Innlandet.  - Klikk for stort bildeEt av mange gamle veifar i Innlandet. Innlandet fylkeskommune, Unni Tveiten Grøtberg. DNT Engerdal og Trysil får 20 000 kroner til den gamle prestvegen Trysil-Idre.
  • Nordskogbygda vel får 60 000 kroner til historisk vei i Julusdalen i Elverum fra Nordskogbygda til Skavhaugen.
  • Lesja historielag får 70 000 kroner til den gamle ferdselsvegen Flydrogje på sørsida av Lordalen i Lesja kommune.
  • Nyhus vel får 30 000 kroner til Varaholla i Trysil, finnebosetning.
  • Finnskogen natur og kulturpark får 80 000 kroner til Finnskogleden.

Prestveg, bygdeveg, arbeiderhistorie og finnskogjubileum

Med tildelingen blir fem historiske ferdselsårer i Innlandet ryddet, merket og noen steder tilrettelagt med skilt. 

Prosjektene løfter fram variert innlandshistorie og turmuligheter. Her er noen stikkord om prosjektene som har fått midler: 

Den gamle prestvegen Trysil-Idre

DNT Engerdal og Trysil vil merke og tilrettelegge en del av den gamle prestvegen Trysil-Idre, spesielt strekningen Hådammen-Flenåssetra som da blir en ny og forbedret del av Femundstien. Fram til 1644 var Idre og Särna en del av Norge.

Siden hovedkirken lå i Elverum hadde prestene en reiseveg på opptil 13 mil for å komme til sine sognebarn. Selv om stien heter prestveg var den hovedsakelig til allmenn bruk.

Historisk vei i Julusdalen

Nordskogbygda Vel vil sette i stand en ca. 8,3 km lang gammel bygdevei fra Gobakken i Nordskogbygda til Skavhaugen i Julusdalen i Elverum, som ble nedlagt en gang før 1920.

Dalen har også en historie med sterke arbeidskonflikter. Veien går rett forbi fløterdammen Brattveltdammen der den berømte Julusakonflikten utspant seg i 1927.

Flydrogje i Lesja

Lesja historielag vil rydde, restaurere, skilte og merke den gamle ferdselsvegen Flydrogje på sørsida av Lordalen i Lesja kommune.

Flydrogje er en gammel ferdselsveg, som kan ses som en kløvveg mellom Lom og Mo på Lesja på et kompanikart datert 1806. Den kan også ha vært veg til setergrenda Nørdre Vigga.

Utsnitt av kompanikart datert 1806 som viser Flydrogje.  - Klikk for stort bildeUtsnitt av kompanikart datert 1806 som viser Flydrogje. Statens kartverk

Varaholla i Trysil

Nyhus Vel i samarbeid med Tørberget historielag, er i gang med å rydde og merke gamle stier og ferdselsveger. Dette inngår i aktiviteter og arrangementer i forbindelse med at grenda Varaholla i Trysil feirer at det er 300 år siden de første finnene slo seg ned og fikk bygsel i grenda i 1722. 

Finnskogrunden

Finnskogen Natur & Kulturpark planlegger opprustning av Finnskogrunden sommeren 2022. Dette er et samarbeid med DNT Finnskogen og Omegn, Fortidsminneforeningen, Orelas Venner/Austmarka historielag og Norsk Skogfinsk Museum. 

Med Finnskogrunden kan du oppleve et tverrsnitt av Finnskogens særegne skogfinske historie og kultur, gjennom kulturlandskap, kulturminner og severdigheter.

Vi gratulerer

Fylkeskommunen gratulerer med tilskudd. Overnevnte lag og foreninger vil motta tildelingsbrev.  

Frivillighetens år

Riksantikvaren har fordelt 2,5 millioner kroner på landsbasis, til arbeid med historiske veifar i 2022. Før tildeling var den samlede søkesummen på litt mer enn 5 millioner kroner. Tildelingen inngår i markeringen av Frivillighetens år.

Les mer om tildelingen på Riksantikvarens sider.  

Til toppen