Søk tilskudd til skjøtsel og tilrettelegging av kulturmiljø

Kommuner og frivilligheten kan søke midler til automatisk fredete kulturmiljø i 2023. Frist 15. desember 2022.

null - Klikk for stort bildeVegetasjonsskjøtsel kan trenges for å få kulturminner fram i lyset Innlandet fylkeskommune, Espen Finstad. Har dere gryteklare tilretteleggings- og skjøtselsplaner som trenger en håndsrekning for å bli realisert?

Fylkeskommunen vil som en prøveordning gi mulighet til å søke om tilskudd til formidlings- og skjøtselsoppgaver som er overkommelig å realisere i 2023.

Søknadsmuligheten er en del av Riksantikvarens BARK-program (bevaringsprogram for utvalgte arkeologiske kulturminner), og gjelder tilskudd fra statsbudsjettet, kap. 1429 post 70. 

Hvem kan søke?

Kommuner og frivillige lag og organisasjoner kan søke. Samarbeid er ønskelig. 

Søknadsfrist

15. desember 2022

Hva kan du søke tilskudd til?

  • formidling og tilrettelegging (også oppgradering av eldre)
  • skjøtsel av vegetasjon (første gangs skjøtsel)
  • tiltak som gir økt tilgjengelighet
  • tiltak som reduserer slitasje på kulturminnene 

Hvordan søke

Her finner du søknadsinformasjon

Til toppen