Søk tilskudd til freda hus og kulturmiljø - Innlandet fylkeskommune

Søk tilskudd til freda hus og kulturmiljø

Eiere av freda hus, fartøy og ulike kulturmiljø kan nå søke om tilskudd. Søknadsfristen er 1. november.

  • Nå kan det søkes tilskudd til istandsetting og restaurering.  - Klikk for stort bildeNå kan det søkes tilskudd til istandsetting og restaurering. Hennie Hildre Skare Eiere av freda bygninger kan søke om tilskudd til istandsetting, sikring og skjøtsel. 
  • Eiere og kommuner med tett trehusbebyggelse i definerte områder i Gjøvik, Kongsvinger og Lillehammer kan søke om tilskudd til brannsikring.  
  • Eiere og forvaltere av tekniske og industrielle kulturminner som oppfyller kriterier i veiledning for post 72 (statsbudsjettet) kan søke om tilskudd til restaurering og vedlikehold. 
  • Eiere av kulturmiljø som inngår i verdensarvstedet Røros bergstad og Cirkumferensen kan søke om midler til istandsetting og nødvendige tiltak. 
  • Eiere av freda eller verna fartøy kan søke om tilskudd til restaurering og vedlikehold.  

Søknadsfrist

Fristen for å søke tilskudd er 1. november 2021. 

Søknadsskjema og mer informasjon

Se alle tilskuddsordningene våre

Til toppen