Søk tilskudd til freda hus, fartøy og kulturmiljø

Eiere av freda hus, fartøy og ulike kulturmiljø kan nå søke om tilskudd. Søknadsfristen er 1. november. 

  • Stemning fra Klevfos industrimuseum. Et av de viktige teknisk-industrielle kulturmiljøene i Innlandet.  - Klikk for stort bildeStemning fra Klevfos industrimuseum. Et av de viktige teknisk-industrielle kulturmiljøene i Innlandet. Innlandet fylkeskommune, Torill Nygård. Eiere av freda bygninger (i privat eie) kan søke om tilskudd til istandsetting. 
  •  Eiere og forvaltere av tekniske og industrielle kulturminner som oppfyller kriterier i veiledning for post 72 (statsbudsjettet) kan søke om tilskudd til restaurering og vedlikehold. 
  • Eiere av kulturmiljø som inngår i verdensarvstedet Røros bergstad og Cirkumferensen kan søke om midler til istandsetting og nødvendige tiltak. 
  • Eiere av freda eller verna fartøy kan søke om tilskudd til restaurering og vedlikehold.  
  • Eiere og kommuner med tett trehusbebyggelse i definerte områder i Gjøvik, Kongsvinger og Lillehammer kan søke om tilskudd til brannsikring. 

Søknadsfrist

Fristen for å søke tilskudd er 1. november 2022. 

Søknadsskjema og mer informasjon

Se alle tilskuddsordningene våre

Til toppen