Seminar om kulturminner i kommunene (KIK) og stedsutvikling

Innlandet fylkeskommune og Grue kommune inviterer til fagseminar 7. september på Svullrya i Finnskogen. 

Grue Finskog forbruksforening rommer mye historie. - Klikk for stort bildeGrue Finskog forbruksforening rommer mye historie. May Gullikstad. Alle kommuner i Innlandet er i gang med, eller har laget kulturmiljøplaner.

Erfaringsutveksling, inspirasjon og styrking av kompetanse står sentralt i KIK-prosjektet, og Kulturarv i fylkeskommunen bidrar med jevnlige samlinger relatert til arbeidet med kulturmiljøplaner i kommunene. 

Denne gangen får vi se eksempler på hvilken betydning verneverdige kulturmiljø kan ha i forbindelse med stedsutvikling og verdiskapning.  

Tid og sted

  • Dato: onsdag 7. september 2022
  • Klokkeslett: 9.30 - 15.00
  • Sted: Eldrehuset (Grue Finnskog Boligstiftelse), Røsslyngvegen på Svullrya, i Grue kommune

Gratis fagseminar – alle er velkommen

Seminaret er åpent for alle som er interessert i stedsutvikling og verdiskapning, og for alle som arbeider med kulturmiljøplaner i forvaltningen. 

Seminaret arrangeres av Innlandet fylkeskommune og Grue kommune. Seminaret er gratis for deltakerne og er finansiert av Riksantikvaren.

Program 

9.15 - 9.30:     Kaffe og noe å bite ti

9.30 - 9.45:    Velkommen v/ordfører Rune Grenberg

9.45 – 10.45: Trenger vi et bygningsvernsenter for skogfinsk byggeskikk og kulturmiljø? Presentasjon av forprosjekt med dialog v/Rebekka Stangnes

10.45 – 11.00: Pause

11.00 – 11.30: Riksantikvaren om arbeidet med KIK-ordninga og rådgivningstjenester

11.30 – 12.00: Fylkeskommunen om kommunale planprosesser og kulturmiljøplaner

12.00 –13.00: Lunsj: Silppu (tradisjonell rett fra Finnskogen med poteter, bacon og løk)

13.00 –14.00: Vandring på Svullrya – historisk bakteppe og resultater av stedsutviklingsprosjektet v/Anita Sæthre Goplen og Rebekka Stangnes

14.00 – 14.45: Stedsutvikling på Svullrya: Hvordan få mange store og små ting til å skje! Kommunen viser resultater av samarbeidet med hele Svullrya-samfunnet v/Anita Sæthre     Goplen

14.45 - 15.00:  Avslutning.

Benytt gjerne anledningen til å besøke Åsta Holth-museet

Vi oppfordrer de som har mulighet til å stikke bortom Finnskoghagen på Åsta Holth-museet.

Påmelding innen 26. august

Påmelding innen 26. august på e-post til agnethe.jovall@innlandetfylke.no 

Si fra hvis du har allergier.

Til toppen