Oppstart av fredningssak for Bagnsbergene gård - Innlandet fylkeskommune

Oppstart av fredningssak for Bagnsbergene gård

Merknadsfristen er 30. april 2021. Bagnsbergene gård (Bagnsbergatn) ligger i Sør-Aurdal kommune.

Innlandet fylkeskommune har igangsatt fredningssak for Bagnsbergene gård (Bagnsbergatn), gnr. 37 bnr. 1 og gnr 37 bnr. 140 med hjemmel i lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50§15, jf. § 22. .

Forslaget omfatter

Forslaget om fredning etter §15, vil omfatte alle bygningenes eksteriør og interiør på Bagnsbergene gård, gnr. 37 bnr. 140, samt deler av innmarka på gnr. 37 bnr. 1.

Frist for merknader

Frist for merknader til fredningsvarselet er fredag 30. april 2021.

Det vil deretter bli utarbeidet fredningsforslag som vil bli sendt ut på høring til berørte parter, og lagt ut til offentlig ettersyn.

Dramatisk krigshistorie

Bagnsbergene (Bagnsbergatn gård) ligger høyt i lia over Bagn i Sør-Aurdal kommune.  - Klikk for stort bildeBagnsbergene (Bagnsbergatn gård) ligger høyt i lia over Bagn i Sør-Aurdal kommune. Innlandet fylkeskommune, Magnhild Apeland. Bagnsbergene gård og Gråbeinhølet på gnr. 36 bnr. 5, var åsted for dramatiske hendelser under kampene mellom norske og tyske avdelinger i april 1940. Også sivile, som en uskyldig tredjepart, ble trukket inn i krigen.

Bagnsbergene er et godt bevart gårdsanlegg fra 1800-tallet, som i stor grad har stått urørt siden april 1940.

I flere av bygningene er det synlige spor etter kamphandlingene.

Gråbeinhølet, der det også foregikk kamper mellom norske og tyske avdelinger, inngår ikke i fredningen, men er en viktig del av formidlingen av historien.

Gården er formidlingsarena

Tyskerne kommer til Bagnsbergene  gård 19 april 1940. - Klikk for stort bildeTyskerne kommer til Bagnsbergene gård 19 april 1940. Illustrasjon av Andreas Hauge, hentet fra boka Kampene i Norge 1940, B. 1. Gården ble innviet som «nasjonalt» krigsminne av kong Olav V i 1986, og har vært brukt som formidlingsarena for krigsskolens kadetter, skoleklasser og ulike grupper etter dette.

Mer informasjon og kart

Varsel om oppstart av fredningssak for Bagnsbergene gård (Oppstartsbrev) (PDF, 80 kB)

Oversiktskart med forslag til fredning Bagnsbergene gård (PNG, 2 MB)

Kartutsnitt Bagnsbergene gård (PNG, 791 kB)

Til toppen