Kulturminner skal på kartet

Innlandet har mange frivillige som registrerer kulturminner. I år følger vi opp – kulturminnene skal synliggjøres. 

Fangstgrop for elg ved Olstappen i Nord-Fron kommune.  - Klikk for stort bildeFangstgrop for elg ved Olstappen i Nord-Fron kommune. Innlandet fylkeskommune, Lars Pilø. Kulturarvseksjonen ved Innlandet fylkeskommune skal i 2022 registrere kulturminner i deler av utmarka i Sel, Nord-Fron og Sør-Fron kommuner.

Målet er å få synliggjort kulturminnene i Askeladden, den nasjonale kulturminnedatabasen.

Arbeidet skal i hovedsak foregå inne fra kontoret. Hvordan det er mulig, og hvordan lokalkjente frivillige bidrar til kartlegging av kulturminner kan du lese om her.

Lokale registreringer – viktig frivillighet

I Innlandet er vi heldige som har mange historieinteresserte frivillige som har kartlagt kulturminner i utmarka, enten på egen hånd eller i samarbeid med arkeologene i fylkeskommunen.

Slike lokale registreringer er veldig nyttige for oss arkeologer. Vi får inn rapporter med GPS-posisjoner, beskrivelser og bilder av mange kulturminner. 

Kapasiteten strekker ikke alltid til

Kulturminner skal registreres i et system som kalles Askeladden. Utfordringen har vært at det er vanskelig å finne tid til dette mellom alle våre lovpålagte oppgaver.  

Det er selvfølgelig uheldig. Når kulturminnene ikke er inne i den nasjonale databasen og heller ikke merket på kart, så mister lokalsamfunnene en kilde til kunnskap om historie. Vi risikerer dessuten at kulturminnene kan bli skadet eller ødelagt når de ikke vises på kulturminnekartet. Det kan for eksempel skje ved skogsdrift.

I år trår vi til litt ekstra og starter i Murudalen i Sel kommune.

Lokal innsats for kulturminner i Murudalen

Det har vært kjent lenge at det er mange kulturminner i Murudalen og fjellstrøka rundt. Blant andre har fangsthistorikeren Øystein Mølmen vært her. Likevel var det først da de lokale registreringene startet opp tidlig på 2000-tallet at omfanget ble kjent.

Det var flere kulturminneinteresserte som bidro i registreringene, blant andre Sverre Svindland og Valborg Eckblad. Det er laget fine rapporter fra dette arbeidet. Heidal historielag har en egen arkeologigruppe, så interessen for utmarksminnene er stor.

Betydningen av LIDAR (laserskanning av terreng)

Tradisjonelt har kulturminneregistrering basert seg på tråling i marka, og det er arbeidskrevende.

Etter at mye av utmarka ble laserskannet fra lufta på 2010-tallet i regi av fylkeskommunens laserprosjekt, ble det mulig å lete mer målrettet. Nå kunne man først granske den detaljerte digitale modellen av landskapet (Høydedata.no er tilgjengelig her, og så dra ut i terrenget og sjekke det man hadde funnet.

Fangstgroper for elg nær utløpet av Meringdalsvatnet i Murudalen, slik de viser seg på laserkartet.  - Klikk for stort bildeFangstgroper for elg nær utløpet av Meringdalsvatnet i Murudalen, slik de viser seg på laserkartet. ill: Lars Pilø, Innlandet fylkeskommune, på bakgrunn av høydedata.no

To jernfremstillingsplasser nær Musætrin i Murudalen. Laserkartet viser samlinger med tre kullgroper. Befaring har vist at det er jernslagg i bakken mellom gropene.  - Klikk for stort bildeTo jernfremstillingsplasser nær Musætrin i Murudalen. Laserkartet viser samlinger med tre kullgroper. Befaring har vist at det er jernslagg i bakken mellom gropene. ill: Lars Pilø, Innlandet fylkeskommune, på bakgrunn av høydedata.no

Samarbeid med arkeologene i fylkeskommunen

I 2013 ble Murudalen laserskannet fra luften. Fangstgroper og jernvinneanlegg ble synlige på laserkartet. En arkeolog i fylkeskommunen gikk gjennom dataene og merket posisjonen til de kulturminnene han kunne se.

Sverre Svindland fikk en liste med posisjoner til kulturminnene som var funnet på laserkartet og besøkte mange av dem i felt. Etterpå sendte han en rapport med resultatet av besøkene.

Nå er en arkeolog i gang med å legge både nye og gamle kulturminneregistreringer inn i Askeladden, slik at de kan bli til glede for alle historieinteresserte i Heidal.

Kulturminnesøk – ny lansering i 2021

Fangstanlegg for elg ved Megardsmyra i Nord-Fron, registrert av Michael  Heim i Kulturminnesøk. Fotoet viser fangstgropa som er markert med rødt.  - Klikk for stort bildeFangstanlegg for elg ved Megardsmyra i Nord-Fron, registrert av Michael Heim i Kulturminnesøk. Fotoet viser fangstgropa som er markert med rødt. Michael Heim. Riksantikvaren lanserte en ny og forbedret versjon av Kulturminnesøk i 2021. Kulturminnesøk viser alle kulturminner som fylkeskommunene og Riksantikvaren registrerer.

Her kan også privatpersoner som registrerer kulturminner selv legge inn registreringene sine i en database med kart via nettet. Da vil dataene bli tilgjengeliggjort for andre interesserte og kulturminneforvaltninga, og kan lettere ivaretas for framtiden.

En nyhet i Kulturminnesøk i fjor var laserkart (LIDAR).  

Kulturminner kommer på kartet – kanskje på din eiendom?

Som følge av Kulturarv sitt registreringsarbeid i Murudalen og flere andre steder vil grunneiere i Sel, Nord-Fron og Sør-Fron kommuner kunne oppleve at det i løpet av 2022 kommer nye fredningsmarkeringer på eiendommene deres.

Kulturminnene er fredet selv om de ikke har vært lagt inn på kart tidligere. Alle kulturminner eldre enn 1537, altså fra middelalder og tidligere, er automatisk fredet etter kulturminneloven. Det er altså ikke snakk om nye fredninger, men at kulturminnene nå er kommet på kartet.

Forhåpentligvis vil det være til hjelp, for eksempel ved å forhindre at grunneiere eller skogsentreprenører ved et uhell skal komme bort i fredete kulturminner under arbeid. 

Til toppen