Høring for fredningsforslag av Bagnsbergene gård - Innlandet fylkeskommune

Høring for fredningsforslag av Bagnsbergene gård

Gården ligger i Sør-Aurdal kommune. Høringsfristen er 25. august 2021.

Bagnsbergane (Bagnsbergatn gård ligger høyt i lia over Bagn.  - Klikk for stort bildeBagnsbergane (Bagnsbergatn gård ligger høyt i lia over Bagn. Innlandet fylkeskommune, Magnhild Apeland. Innlandet fylkeskommune har utarbeidet et fredningsforslag for Bagnsbergene gård, gnr 37 bnr 1 og gnr 37 bnr 140 med hjemmel i lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50§15, jf. §22.

Forslaget omfatter

Forslaget om fredning etter §15 omfatter alle bygningenes eksteriør og interiør på Bagnsbergene gård, gnr 37 bnr 140, samt deler av innmarka på gnr 37 bnr 1.

Frist for merknader

Fredningsforslaget blir sendt ut på høring til berørte parter og lagt ut til offentlig ettersyn i Sør-Aurdal kommune.

Merknader sendes senest 25. august 2021 til Magnhild Bergljot Apeland

Dramatisk krigshistorie

Bagnsbergene gård og Gråbeinhølet på gnr. 36 bnr. 5, var åsted for dramatiske hendelser under kampene mellom norske og tyske avdelinger i april 1940. Også sivile, som en uskyldig tredjepart, ble trukket inn i krigen.

Bagnsbergene er et godt bevart gårdsanlegg fra 1800-tallet, som i stor grad har stått urørt siden april 1940.

I flere av bygningene er det synlige spor etter kamphandlingene.

Gråbeinhølet, der det også foregikk kamper mellom norske og tyske avdelinger, inngår ikke i fredningen, men er en viktig del av formidlingen av historien.

Gården er formidlingsarena

Tyskerne kommer til Bagnsbergene  gård 19 april 1940. - Klikk for stort bildeTyskerne kommer til Bagnsbergene gård 19 april 1940. Illustrasjon av Andreas Hauge, hentet fra boka Kampene i Norge 1940, B. 1. Gården ble innviet som «nasjonalt» krigsminne av kong Olav V i 1986, og har vært brukt som formidlingsarena for krigsskolens kadetter, skoleklasser og ulike grupper etter dette.

Mer informasjon og kart

Dokumentasjonsvedlegg for Bagnsbergene gård (PDF, 4 MB)

Fredningsforslag høringsdokument (PDF, 2 MB)

Kartutsnitt med markering av bygninger som fredes etter § 15 (PNG, 791 kB)

Kartutsnitt med markering av § 15 område (JPG, 2 MB)

Til toppen