Gratulerer med bachelorgrad i tradisjonelt bygghåndverk

Fem uteksaminerte studenter fra Innlandet betyr flere kvalifiserte håndverkere til bygningsvern i fylket. 

Studentene fra Innlandet. Fra venstre: Jørn Ulven,  Jan Marek Stigen Stolle, John Ola Selsjord, Håvar G. Aabol, Hans Høgnæs, studieprogramleder Thor-Aage K. Heiberg og universitetslektor Roald Renmælmo.  - Klikk for stort bildeStudentene fra Innlandet. Fra venstre: Jørn Ulven, Jan Marek Stigen Stolle, John Ola Selsjord, Håvar G. Aabol, Hans Høgnæs, studieprogramleder Thor-Aage K. Heiberg og universitetslektor Roald Renmælmo. Innlandet fylkeskommune, Kulturarv. Etter fire år med studier (under koronapandemi) har studentene ved bachelorstudiet i tradisjonelt bygghåndverk ved NTNU levert oppgavene sine.

Hele fem studenter fra Innlandet har med det fullført bachelorgrad. Kulturarvseksjonen gratulerer!  

De fem er et viktig påfyll av kvalifiserte håndverkere i vår region.

Arkitekt Hanne Grimstveit ved Kulturarvseksjonen i Innlandet fylkeskommune er glad på vegne av bygningsvernet: 

Dette er veldig verdifullt for kulturminnene i innlandet, og for ivaretakelsen av tradisjonshåndverket.  

De fem studentene har fordypet seg i ulike deler av tradisjonshåndverket, alt fra lafting til snekring av trapper og bruk av motorisert flishøvel.

Snekring av trapp

Jan Marek Stigen Stolle og veileder Thor-Aage K. Heiberg studerer trappa på Solbrå gård.  - Klikk for stort bildeJan Marek Stigen Stolle og veileder Thor-Aage K. Heiberg studerer trappa på Solbrå gård. Innlandet fylkeskommune, Kulturarv. Jan Marek Stigen Stolle har snekret ny trapp til kårboligen på Solbrå gård. Arbeidet har bydd på mange faglige utfordringer for bachelorstudenten.

Kulturarvseksjonen har sett det ferdige resultatet og forstår at dette har vært en utfordrende og krevende oppgave.

Innsikt i og forståelse for tradisjonshåndverket har vært nødvendig for et godt resultat for bygningen.

Motorisert flishøvel til Maihaugen

Jørn Ulven har sammen med to medstudenter istandsatt en motorisert flishøvel. Flishøvelen skal stå på Maihaugen og være en del av formidlingen ved museet.

Flishøvelen var en sentral del av tradisjonshåndverket i sin tid, og produksjon og legging av takflis er en viktig del av vår kulturarv.

Ulike laftetradisjoner i fylket

Studerer lafteteknikker. Fra venstre Håvar Aabol, John Ola Selsjord og Hans Høgnæs.  - Klikk for stort bildeStuderer lafteteknikker. Fra venstre Håvar Aabol, John Ola Selsjord og Hans Høgnæs. Innlandet fylkeskommune, Kulturarv. Håvar Aabol, Hans Høgnæs og John Ola Selsjord har i fellesskap fordypet seg i lafting og ulike metoder og tilnærminger til dette i sine respektive regioner: Valdres, Hadeland og Nord-Gudbrandsdalen.

Prosjektet viser at det er stor variasjon mellom regionene i fylket, både når det gjelder teknikk, metoder og verktøybruk. Arbeidet gir verdifull kunnskap og forståelse av regionale forskjeller i laftekonstruksjon. 

En viktig fortsettelse for dette prosjektet vil være å se på tilsvarende forskjeller i resten av regionene i Innlandet.

En strevsom og lærerik tid

Studentene uttrykker at det har vært strevsomt, men lærerikt å gjennomføre studiet. 

De takker fylkeskommunen for samarbeidet og tilretteleggingen for gjennomføringen av studiet.

Kulturarvseksjonen ser fram til samarbeid 

Kulturarvseksjonen er stolte av de dyktige og dedikerte håndverkerne og ønsker lykke til med vegen videre.

Vi ser frem til videre samarbeid om den rike og varierte kulturarven vi har i Innlandet.

Til toppen