Geiter tar kulturminneoppdrag - Innlandet fylkeskommune

Geiter tar kulturminneoppdrag

En liten geiteflokk har fått et stort oppdrag i sommer – å hjelpe til med få gravrøyser i Gardbergfeltet i Vestre Slidre fram i dagen. 

Et spennende beiteprosjekt pågår i Slidreåsen i Vestre Slidre. På de store gravrøysene nært runesteinen (Einangsteinen) beiter en liten flokk geiter med killinger. Etter et par Geit på oppdrag med ny beiteteknologi og Thea Sørensen, Innlandet fylkeskommune.  - Klikk for stort bildeGeit på oppdrag med ny beiteteknologi og Thea Sørensen, Innlandet fylkeskommune. Innlandet fylkeskommune, Nina Hildre ukers intens spising er flere av gravrøysene allerede mer synlig.

Målet er at geitene skal bidra til å holde vegetasjonen på og rundt gravrøysene nede.

Gravrøysene er en del av det store kulturmiljøet Gardbergfeltet.

Ny beiteteknologi

Geitene er utstyrt med ny beiteteknologi, «Nofence», rundt halsen. Det vil si at de har fått en liten klave rundt halsen som viser geitene hvor grensen går med lydsignal. Den nye teknologien erstatter dermed tradisjonelle gjerder.  

Et av Innlandets største gravfelt

Gardbergfeltet er et av Innlandets største gravfelt, og det ligger gravrøyser og rydningsrøyser på gjengrodde åkere over en større del av Slidreåsen. For nærmere 2000 år siden, i eldre jernalder, må området ha vært et lokalt maktsenter i Valdres. Eliten som holdt til i åsen ovenfor dagens Slidre sentrum, hadde langveis kontaktnett både sørover og vestover. Det viser bla. funn av et romersk sverd og andre prestisjegjenstander.   

Allerede fra bronsealder (1500 f.Kr.) er det spor etter husdyr på beite i området, og det var bosetning i åsen til og med vikingtid (ca. 1000 e.Kr.) Gårder er det ikke funnet spor av til nå, men vi antar at de finnes der et sted.

Einangsteinen – en sjelden runestein

Nært fylkesveien i et lite vernebygg, står Einangsteinen, en av de eldste runesteinene i Norge. Steinen står fortsatt på gravrøysa der den ble reist for ca. 1700 år siden. Runene er tolket som: «Eg Gudgjest, rita runa, altså «Jeg, Gudgjest, skrev runene». Vi må tro at Gudgjest hadde en spesiell posisjon i samfunnet – han var nok en av veldig få som behersket skrivekunsten.

Gravrøysene kommer bedre fram gjennom beiting.  - Klikk for stort bildeGravrøysene kommer bedre fram gjennom beiting. Innlandet fylkeskommune, Nina Hildre

Flokken samler seg rundt matmor og geitebonde Randi Ødegården.  - Klikk for stort bildeFlokken samler seg rundt matmor og geitebonde Randi Ødegården. Innlandet fylkeskommune, Nina Hildre

Ny tilrettelegging for publikum kommer 

Geitene beiter på oppdrag fra Vestre Slidre kommune, og skjøtsel blir viktig for Med mamma på jobb.  - Klikk for stort bildeMed mamma på jobb. Innlandet fylkeskommune, Nina Hildre tilretteleggingen for publikum framover. Enda en ukes tid har geiteflokken på seg på Gardbergfeltet, før de skal videre til nytt sommeroppdrag. 

Vestre Slidre kommune, Valdresmusea og Innlandet fylkeskommune samarbeider om ny tilrettelegging og formidling av historien til Gardbergfeltet.

I 2021 kommer det opp nye informasjonsskilt ved parkeringsplassen og langs kulturstien fra parkeringen til Einangsteinen.

Midler fra Riksantikvaren

Riksantikvaren bidrar med midler til nye kulturminneskilt, gjennom Bevaringsprogrammet for utvalgte arkeologiske kulturminner (BARK).

Da NRK besøkte geitene

NRK Distriktsnyheter Innlandet

Innslag på NRK Nyhetsmorgen (cirka 2:38 ut i sendingen)

Til toppen