Fredning av Sollien og Hytjanstorpet på Grue Finnskog - Innlandet fylkeskommune

Fredning av Sollien og Hytjanstorpet på Grue Finnskog

Forslag om fredning av Sollien østre og Hytjanstorpet i Grue kommune er lagt ut til høring fram til 15. august 2021.

Innlandet fylkeskommune har utarbeidet forslag om fredning av:

  • Sollien østre gnr./bnr. 99/13 i Grue kommune og
  • Hytjanstorpet 95/2 i Grue kommune

med hjemmel i lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 § 15 og § 19, jf. § 22.

Begge torpene er godt bevart og har tydelige skogfinske trekk: Torpene ligger for seg selv som lysninger i skogen. Åkrene er tilpassa terrenget og ligger spredt.

Grue Finnskog er kjerneområdet i Finnskogen. Det var hit de skogfinske innvandrerne til Norge kom først.

Høringsfrist 15. august

Frist for merknader til fredningsforslagene er søndag 15. august 2021. 

Send innspill

Du kan sende innspill til post@innlandetfylke.no

Sollien østre 

På stabbursdøra er spesielt mange magiske symboler fra den skogfinske kulturen risset og malt. I våningshuset var det tidligere ei røykstue, som er karakteristisk for skogfinsk byggeskikk.

Fredningsforslaget på Sollien østre

Forslaget om fredning på Sollien etter § 15 omfatter alle de åtte bygningene på torpet: Stuebygning, smie, skåle, kokkhus, stabbur, jordkjeller, fjøs og låve.

Bygningene ligger spredt på ett tun som også fredes med innmark. Tunet fredes etter § 15. Et område rundt (del av innmarka) fredes etter § 19. 

Sollien sett fra lufta.  - Klikk for stort bildeSollien sett fra lufta. Riksantikvaren, Trond Isaksen.

Stabbursdøra på Sollien med magiske symboler bevart.  - Klikk for stort bildeStabbursdøra på Sollien med magiske symboler bevart. Innlandet fylkeskommune, Agnethe Jovall.

Hytjanstorpet

Hytjanstorpet er godt bevart, og bruken er fortsatt tradisjonell. Åkrene ligger spredt, noe som er typisk for skogfinneplassene. Den kontinuerlige slåtten og beitinga har ført til svært stort biologisk mangfold. Derfor fredes hele eiendommen.

En del av våningshuset var tidligere røykstue. Jordkjeller er også en viktig bygning på et skogfinsk torp, og den på Hytjanstorpet fungerer fremdeles.  

Fredningsforslaget på Hytjanstorpet

Forslaget om fredning på Hytjanstorpet etter § 15 omfatter disse åtte bygningene: Stuebygning, stabbur, mjølkebu, fjøs, sommerfjøs, høyløe, låve og jordkjeller.

Tunet foreslås også fredet etter § 15. Resten av eiendommen fredes etter § 19. 

Fra Hytjanstorpet.  - Klikk for stort bildeFra Hytjanstorpet. Innlandet fylkeskommune, Agnethe Jovall.

Tunet på Hytjanstorpet sett fra sør.  - Klikk for stort bildeTunet på Hytjanstorpet sett fra sør. Andreas Christoffer Nilsson.

Skogfinner - en nasjonal minoritet

Skogfinnene er en av befolkningsgruppene i Norge med status som nasjonal minoritet. Skogfinner og kvener/norsk-finner utgjør to av fem nasjonale minoriteter. Begge har opphav i Finland og finsk kultur og har lange tradisjoner i Norge.

Riksantikvarens minoritetsprosjekt sikrer et mangfold av kulturminner

Riksantikvarens minoritetsprosjekt skal sikre at kulturminner etter skogfinner, kvener/norsk-finner, jøder, rom og romani tas vare på for fremtiden som del av det norske samfunnets kulturarv og mangfold.

Mer informasjon og kart

Sollien østre

Hytjanstorpet

Til toppen