En million kroner til kulturminneplaner i Innlandet - Innlandet fylkeskommune

En million kroner til kulturminneplaner i Innlandet

Riksantikvaren gir én million til rullering av kulturminneplaner og fylkeskommunens oppfølging av kommunenes arbeid. 

Nyttige verktøy for kommunene 

Fem kommuner i Innlandet fylke starter arbeidet med å rullere kulturminneplanene sine. Riksantikvaren gir Dovre, Ringebu, Lillehammer, Grue og Alvdal kommuner tilsammen 500 000 kroner i tilskudd til denne videreutviklingen i 2020.

Klikk for stort bildeKirka og Forbruksforeningen, to av de sentrale bygningene i Svullrya sentrum. Svullrya og Grue Finnskog har mange viktige kulturminner. Rebekka Stangnes

Erfaringsutveksling og kompetansebygging

I tillegg får Innlandet fylkeskommune 500 000 kroner fra Riksantikvaren til arrangering av samlinger for alle kommunene i Innlandet, og til veiledning og oppfølging. Det vil bli holdt en samling for de nordligste kommunene, og en for kommunene sør i fylket i 2020. 

Krigsminner og bygningsmiljø

Dovre kommune vil blant annet fokusere på sporene etter 2. verdenskrig i rulleringen av kulturminneplanen. Dombås ble et knutepunkt for tysk okkupasjonsmakt, og krigsårene innebar en stor omveltning og satte dype spor i Dovresamfunnet.

Tyskerne hadde stor byggeaktivitet i Dovre, særlig på Dombås, og fremdeles finnes det bygninger og en rekke andre spor som vitner om den voldsomme historien som utspant seg der. Dovre kommune vil skaffe seg bedre oversikt over krigsminnene i kommunen. 

Bygnings- og kulturmiljø og verneverdig bebyggelse står i fokus for flere av kommunene som rullerer kulturminneplanene nå. 

Klikk for stort bilde Storgata Lillehammer

Klikk for stort bildeEn av brakkene i Hinden leir på Dombås. Riksantikvaren.

Kulturminneplaner i Innlandet

Alle kommunene i Innlandet har fått tilskudd fra Riksantikvaren de siste årene for å lage kulturminneplaner. Til nå har 23 kommuner ferdig vedtatte planer. 

Gjennom kulturminneplanene får kommunene løftet fram sentrale kulturminneverdier og bygningsmiljø, og kan lettere ivareta kulturarven gjennom løpende plan- og byggesaker.  

Til toppen