Eier du verneverdige bygninger eller anlegg?

Nå kan du søke om midler til restaurering og istandsetting. Søknadsfristen er 1. mai 2022.

Restaurering av skifertak - Klikk for stort bildeRestaurering av skifertak Agnethe Jovall, Innlandet fylkeskommune Formålet med dette tilskuddet er at flere bygninger og anlegg - også de uten formell vernestatus – kan bli tatt vare på for framtida. 

Eiere av verneverdige bygninger og anlegg kan søke. Det vi si privatpersoner, stiftelser, foreninger, sameier og lignende. 

I de tilfellene hvor det er flere eiere, må søknaden være godkjent av alle.  Kommuner og museer omfattes ikke av denne tilskuddsordningen.

Skal utføres etter antikvariske prinsipper

Du kan søke om tilskudd til restaurering og istandsetting til et ordinært vedlikeholdsnivå, eller tilbakeføring til en dokumentert, historisk tilstand. Arbeidet skal utføres etter antikvariske prinsipper.

Dekker inntil 50 prosent av kostnadene

Kvalifiserte håndverkere som bruker tradisjonelle materialer og teknikker koster som regel mer enn moderne arbeidsmetoder. Vår tilskuddsordning er ment til å dekke hele, eller deler av denne antikvariske merkostnaden. Vi vil derfor ikke kunne fullfinansiere ditt prosjekt, men du kan søke om å få dekket inntil 50 prosent av kostnadene.

Fylkeskommunen vedtar sitt årsbudsjett fra år til år. Totalsummen som blir avsatt i budsjettet til denne ordningen vil dermed kunne variere.

Les mer om dette tilskuddet og hvordan du søker her.

Til toppen