Det glemte fjellpasset fra vikingtid - Innlandet fylkeskommune

Det glemte fjellpasset fra vikingtid

I en vitenskapelig artikkel publisert i det internasjonale tidsskriftet «Antiquity» i dag, fortelles historien om det glemte høyfjellspasset over Lendbreen i Breheimen.  

Siden 2011 har arkeologene fra Secrets of the Ice dokumentert en stor mengde funn og gjenstander som har smeltet ut av isen på Lendbreen. Funnene fra Lendbreen er unike i Nord-Europa.

Arbeidet er ledet fra Innlandet fylkeskommune. Secrets of the ice er et samarbeid mellom fylkeskommunen og Kulturhistorisk museum i Oslo for å sikre brearkeologiske funn.

Les artikkelen fra «Antiquity»

Les artikkelen «Crossing the Ice: An Iron Age to medieval mountain pass at Lendbreen, Norway” fra «Antiquity» (PDF, 6 MB).

Artikkelen er skrevet av to av arkeologene i Innlandet fylkeskommune, Lars Pilø og Espen Finstad, sammen med James H. Barrett, University of Cambridge, UK.

Et utrolig syn - da isen smeltet kom store mengder hestemøkk fram i dagen.  - Klikk for stort bildeEt utrolig syn - da isen smeltet kom store mengder hestemøkk fram i dagen. Espen Finstad. Secretsoftheice.com

Oppdagelsen

I tillegg til piler og skremmepinner som stammet fra gamle reinsjakta som hadde foregått på isen, begynte teamet å finne hestesko, hestemøkk, tekstiler, ulike tregjenstander og mye mer. Det ble klart at Lendbreen hadde vært noe mer enn en jaktstasjon. Gjenstandene pekte mot ferdsel og det samme gjorde varder som ble oppdaget i ura.

Hestetruge fra fjellpasset.  - Klikk for stort bildeHestetruge fra fjellpasset. Espen Finstad. Secretsoftheice.com

Lars Pilø ved en av vardene som ble funnet.  - Klikk for stort bildeLars Pilø ved en av vardene som ble funnet. James Barrett, University of Cambridge

Fjellpassets lange historie   

Etter hvert som funnene ble datert ble bildet tydeligere. Fjellpasset var i bruk lenge - fra 300 e.Kr. og fram til 1500 e.Kr.  Det var størst aktivitet gjennom passet mot slutten av vikingtid, rundt 1000 e.Kr. Dette var en økonomisk oppgangstid i regionen med stor etterspørsel etter produkter fra fjellområdene.

Både lokale og langveisfarende dro over Lendbreen. Fjellpasset ble brukt både som setervei mellom gårder og setre, og som transportrute for handel og vareutveksling mellom fjellbygdene og kysten. Hesten var uansett vesentlig for transporten som foregikk over fjellet.

Ny kunnskap om regionen

Oppdagelsen av det glemte fjellpasset kaster nytt lys over utviklingen av regionen i jernalder og middelalder, og viser den store betydningen til det brearkeologiske sikringsprogrammet i Innlandet.

Stor internasjonal interesse

Saken om fjellpasset har vakt internasjonal interesse. Eksempelvis har både National Geographic, Science, CNN og The Guardian nyhetssak nå. 

Feltarbeid på Lendbreen.  - Klikk for stort bildeFeltarbeid på Lendbreen. Johan Wildhagen, Palookaville

Resten av en pakkhest som ble igjen i fjellet.   - Klikk for stort bildeResten av en pakkhest som ble igjen i fjellet. Espen Finstad. Secretsoftheice.com

Til toppen