Byggeskikkveileder på høring - Innlandet fylkeskommune

Byggeskikkveileder på høring

Kommunene Os og Tolga i Innlandet omfattes av veilederen som er på høring til 1. juni.

Byggeskikkveileder for verneområdene i Forollhogna er på høring, og gir praktiske råd om istandsetting av bygg.

Målsetningen erFra Dalvollen i Dalsbygda.  - Klikk for stort bildeFra Dalvollen i Dalsbygda. Berit Wikan Berg også økt kunnskap og bevissthet om bygningsarv, lokal byggeskikk og byggetradisjoner i seterområdene rundt Forollhogna nasjonalpark. 

Har du innspill? 

Nå har du mulighet til gi innspill til byggeskikkveilederen.

Byggeskikkveilederen og mer informasjon finner du her. 

Du sender skriftlig tilbakemelding til: 

Merk innspill med «Høringsuttalelse byggeskikkveileder Forollhogna».

Høringsfrist 

Høringsfristen er 1. juni 2020.

Samarbeidsprosjekt

Arbeidet med byggeskikkveilederen er et samarbeid mellom Hedmark (nå Innlandet) og Trøndelag fylkeskommuner, Nasjonalparkstyret for Forollhogna, og verdensarvkoordinatoren for verdensarven Røros og Circumferensen.

Arbeidet er finansiert fra Riksantikvaren, fylkeskommunene i Innlandet og Trøndelag, Nasjonalparkstyret for Forollhogna og Fylkesmennene i Innlandet og Trøndelag via ordningen Utvalgte kulturlandskap.

Seterstue på Øvre Tollefsvollen, Vingelen.  - Klikk for stort bildeSeterstue på Øvre Tollefsvollen, Vingelen. Berit Wikan Berg

Fjøs på Storhaugvollen, Vingelen.  - Klikk for stort bildeFjøs på Storhaugvollen, Vingelen. Berit Wikan Berg

Til toppen