Breie gård er freda

Breie gård i Etnedal har flere hundre år med gårdshistorie. Gården har også landets eneste freda private småkraftverk.   

Eier Inger Torill Holte Breien mottar diplom fra Riksantikvaren, ved avdelingsdirektør Turid Kolstadløkken. - Klikk for stort bildeEier Inger Torill Holte Breien mottar diplom fra Riksantikvaren, ved avdelingsdirektør Turid Kolstadløkken. Innlandet fylkeskommune, Torill Nygård. Sist fredag mottok eierne av Breie gård diplom fra Riksantikvaren – nå er gården offisielt freda.

Breie gård har rike tradisjoner som en selvforsynt gård der ressursgrunnlaget lå både i skogen og på fjellet, så vel som i innmarka.

Her var det bruk for både gårdssag og eget kraftverk. 

Eneste private småkraftverk som er freda

På gården lå Breien lysverk som ble satt i drift i 1921. O. T Wold stod for bygginga av kraftverket, men det var sønnen Olav Breien, med en teknisk utdannelse fra Oslo, som stod for driften. Breien leverte strøm til hele bygda i sin tid.

Breien lysverk representerer en type kraftverk som det ble bygd relativt mange av, men der få er bevart med inventar. Dette var små kraftverk som var bygd på privat initiativ, og leverte strøm til en eller noen få husstander.  I Innlandet fantes flere slike småkraftverk, bygd fra slutten av 1800-tallet og i de første tiårene av 1900-tallet. 

Stolt over kulturarven

Kjerstin Lundgård, leder i Hovedutvalg for kultur i Innlandet fylkeskommune, framhevet på markeringen på Breie gård sist fredag blant annet at: 

Skogdrift og landbruk er viktig i Innlandet, og for Innlandet fylkeskommune er det flott å få et anlegg som Breie freda, et anlegg som spenner sin utvikling over mer enn to hundre år, fra stabburet til gulbygningen.

Rike skogsdrift- og landbrukstradisjoner og en mangfoldig kulturarv er verdier som betyr mye for Innlandet og vekker stolthet i oss alle. De er en del av røttene våre og en del av vår felles samfunnsutvikling og identitet». 

Skogsgård med stor tidsdybde

Bygningene viser endringer i stil og byggeskikk gjennom et spenn på to hundre år. Gamlebygningen har tydelige stiltrekk fra sveitserperioden, men selve bygningen er eldre. Det nyere våningshuset, «Gulbygningen» er fra 1925, og ble oppført i gjennomført jugendstil.

Tunet omkranses av et stabbur med trekk fra 1700-tallet, låvebygning og en utedo, som alle har sine særtrekk og arkitektoniske kvaliteter.

Kraftstasjonen nede ved elva er fredet som en del av anlegget.  - Klikk for stort bildeKraftstasjonen nede ved elva er fredet som en del av anlegget. Innlandet fylkeskommune, Torill Nygård.

Gulbygningen (hovedbygningen).   - Klikk for stort bildeGulbygningen (hovedbygningen). Innlandet fylkeskommune, Kulturarv.

Gården ble fra midten av 1900-tallet drevet fra bureisingsbruket Breidal som ligger på nedsiden av Breie. Breie var da ikke i ordinær drift og bruk, og bygningene fikk stå urørte med sine særegne uttrykk fra de ulike epokene. Breie fremstår derfor i dag som et anlegg med høy grad av autentisitet. 

Til toppen