Bevar bygg - Bevar klima: nye funn og paneldebatt - Innlandet fylkeskommune

Bevar bygg - Bevar klima: nye funn og paneldebatt

Kan vi unngå å rive og bygge nytt hvis vi oppgraderer mer? Hva betyr det for klimautslippet vårt? Hør mer 17. februar.

Melkefabrikken på Hamar er et av byggene som har vært med i prosjektets case-studie.  - Klikk for stort bildeMelkefabrikken på Hamar er et av byggene som har vært med i prosjektets case-studie. Innlandet fylkeskommune, Karen Elkjær. Kulturarvseksjonen i Innlandet fylkeskommune inviterer til presentasjon av resultatene fra prosjektet Bevar bygg – Bevar klima, med påfølgende paneldebatt:

Dato:
torsdag 17. februar 2022

Klokkeslett: 
12.00–15.45

Sted: 
Strandgaten 21 – Bystyresalen i Victoriakvartalet, Hamar

Prosjektet presenterer nye data og resultater

I prosjektet Bevar bygg – Bevar klima har målet vært å skaffe kunnskap om hvilken betydning energioppgradering og bruk av bygninger kan ha for klimautslipp i Innlandet.

Bygg- og anleggsbransjen står for en stor andel av verdens klimagassutslipp. Vi trenger et godt og solid kunnskapsgrunnlag for å kunne bidra i arbeidet med å redusere klimagassutslipp i denne sektoren.  

Asplan Viak og Energibygg AS har utarbeidet to rapporter på oppdrag av Innlandet fylkeskommune. Disse to rapportene vil Mie Fuglseth og Bjørge Sandberg-Kristoffersen fra Asplan Viak presentere for oss.

Paneldebatt

Etterpå blir det paneldebatt, ledet av Hanne Rønneberg, spesialrådgiver i SINTEFs konsernledelse og vinner av Byggenæringens Ærespris 2021. I panelet sitter: 

  • Hanna Geiran, Riksantikvar
  • Ola Fjeldheim, Fortidsminneforeningen
  • Kjetil Bjørklund, Kommunesektorens organisasjon (KS)
  • Rangdi W. Krogstad, Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg Innlandet (EBAI)
  • Aud Hove, Fylkesvaraordfører, Innlandet fylkeskommune
  • Mie Fuglseth, Asplan Viak

Program for dagen

Fortidsminneforeningen oppgraderer Jorderik på Lillehammer, et annet eksempel fra prosjektets case-studie. - Klikk for stort bildeFortidsminneforeningen oppgraderer Jorderik på Lillehammer, et annet eksempel fra prosjektets case-studie. Innlandet fylkeskommune, Kristin Loe Kjelstad. 12.00–12.30: Registrering og kaffe

12.30–12.40: Innlandet fylkeskommune ønsker velkommen

12.40–14.15: Presentasjon v/ Mie Fuglseth og Bjørge Sandberg-Kristoffersen

Pause

Spørsmål og diskusjon

14.15–14.30: Kaffepause

14.30–15.30: Paneldebatt

15.30–15.45: Avrunding

Covid-restriksjoner

Som følge av koronarestriksjoner innført 9. desember 2021, har vi et begrenset antall plasser for fysisk deltakelse på arrangementet. Her gjelder førstemann til mølla-prinsippet.

Det er selvfølgelig også mulig å følge arrangementet digitalt.

Påmelding til fysisk arrangement

Frist: tirsdag 1. februar  2022. 

Påmelding for fysisk deltakelse på e-post til: bevarbygg.bevarklima@gmail.com

Lenke for strømming av arrangement kommer

Lenke til arrangementet kommer.

Mer informasjon

Les rapportene og mer om prosjektet Bevar bygg – Bevar klima her. 

Til toppen