Avdekket unik offer- og gravodde - Innlandet fylkeskommune

Avdekket unik offer- og gravodde

For nærmere 2000 år siden utførte jegere og sankere ritualer, og gravla sine døde på en odde i Osensjøen i Åmot kommune.

Utgravningsleder Kathrine Stene fra Kulturhistorisk museum med pilspiss og grav foran seg.  - Klikk for stort bildeUtgravningsleder Kathrine Stene fra Kulturhistorisk museum med pilspiss og grav foran seg. Innlandet fylkeskommune, Kjetil Skare Nord i Osensjøen ligger det en høy, markert odde. Denne odden må ha hatt en helt spesiell plass i livet til jeger- og sankerfolk som levde i områdene rundt Osensjøen for 1600 til 2000 år siden.

Det viser funnene som arkeologer har gravd frem gjennom noen sommeruker hvert år siden 2016. 

Aldri tidligere sett i Norge

På odden er det funnet store mengder med brente bein og elggevir. Pilspisser og andre gjenstander sammen med biter av menneskebein tyder på gravlegging. En stor bålgrop ser ut til å ha hatt en spesiell betydning. Odden må ha vært et hellig sted for jegere og sankere i området.

Alle de fysiske sporene som ligger igjen i bakken er spor etter handlinger og ritualer som er ukjente for oss i dag. Utgravningen gir et unikt innblikk i disse menneskenes måte å forstå sin verden og kosmologi på. 

Et lignende sted fra eldre jernalder er aldri tidligere sett i Norge, og arkeologene har et omfattende forskningsarbeid foran seg for å analysere det komplekse funnområdet nærmere.

Arkeologene graver. Fra venstre: Nicolai Eckhoff og Vivian Wangen fra Kulturhistorisk museum, og Kjetil Skare, Innlandet fylkeskommune - Klikk for stort bildeArkeologene graver. Fra venstre: Nicolai Eckhoff og Vivian Wangen fra Kulturhistorisk museum, og Kjetil Skare, Innlandet fylkeskommune Kulturhistorisk museum, Kathrine Stene

Utgravingsfeltet.  - Klikk for stort bildeUtgravingsfeltet. Kulturhistorisk museum, Kathrine Stene

Dette er bildet som tegner seg nå når årets utgravning akkurat er avsluttet:   

Offergrop og bål

Rett før odden blir så smal at det ikke er noen flate igjen på ryggen, gravde jegerfolket en stor grop. I gropa fyrte de opp et stort bål. I vollen rundt gropa plasserte eller gjemte de gjenstander som en pilspiss, en beltespenne og en flott draktspenne.  

Oppe på vollen rundt gropa ble det strødd brent og knust gevir og bein. De brente beina og gevirene stammer hovedsakelig fra elg, men også andre dyr er representert. Sammen med de knuste dyrebeina ligger det tenner fra bjørn og brente og knuste bein fra mennesker.

Samlingen av brente bein

Noen meter fra offergropa ble det funnet et tykt lag med bein som lå ut mot den bratte skrenten på østsiden av odden:

- Først trodde vi at vi hadde funnet stedet der beina ble kremert og knust, men utgravingen viste at dette ikke var tilfelle, forteller arkeolog og forsker Kathrine Stene ved Kulturhistorisk museum.

Mens det rundt offergropa ble funnet cirka 13 kilo brent bein (fordelt på cirka  31 000 fragmenter) inneholdt beinlaget over 20 kilo. Også her var det bein og gevir fra elg, bjørnetenner og menneskebein.  

Odden.  - Klikk for stort bildeOdden. Innlandet fylkeskommune, Kjetil Skare

Lansespissen graves forsiktig fram.  - Klikk for stort bildeLansespissen graves forsiktig fram. Kulturhistorisk museum, Kathrine Stene

Graver

I nær tilknytning til både beinlaget og offergropa ligger gravene og Stene forklarer:

- Det kan se ut til at de først har gravd ned gravgavene; pilspisser, spydspisser, en spenne, en pinsett og en kniv. Enkelte av gjenstandene er tydelig lagt inntil en stein. Deretter er de brente og knuste beina lagt over gjenstandene. Gravene er ikke synlig på synlige på overflata i dag.

Den godt bevarte lansespissen fra eldre jernalder, ca 1600 år gammel.  - Klikk for stort bildeDen godt bevarte lansespissen fra eldre jernalder, ca 1600 år gammel. Innlandet fylkeskommune, Kjetil Skare

Kulturhistorisk museum og Innlandet fylkeskommune

Utgravingen ledes av Kathrine Stene fra Kulturhistorisk museum i Oslo. Innlandet fylkeskommune er samarbeidspartner og deltar på utgravningen.

Riksantikvaren finansierer

Utgravingen er finansiert over statsbudsjettet via Riksantikvaren (sektoravgiftsmidler til kulturminnevern i vassdrag).

NRK besøkte utgravningen

NRK Innlandet nettsak

NRK Innlandet radioinnslag

NRK Innlandet 

 

Publisert ved Kjetil Skare. 

Til toppen