59 prosent mindre klimagassutslipp - Innlandet fylkeskommune

59 prosent mindre klimagassutslipp

Oppgradering av gamle trehus belaster klimaet i langt mindre grad enn å rive og bygge nytt. Det viser nye studier.

Klikk for stort bilde

På oppdrag fra prosjektet Bevar bygg – Bevar klima, har Rambøll Norge AS gjort en studie på klimagassutslipp fra trehus. Bakgrunnen for undersøkelsen er en tilsvarende dansk studie og deres funn knyttet til riving/nybygging kontra gjenbruk/oppgradering av hus i betong.

Modellen for det norske studiet var et tenkt typisk norsk husbankhus fra 70-tallet som er oppgradert til Tek2017-standard, det vil si meget høy energistandard.

Tre ganger så mye utslipp i byggeåret

Beregningene viser at forskjellen i klimagassutslipp mellom riving/nybygging og gjenbruk/oppgradering er mindre for et trehus enn et betongbygg. Likevel betyr gjenbruk av norske trehus en reduksjon i klimagassutslipp på hele 59 prosent sammenlignet med riving og bygging av nytt. Det gjelder hele livsløpet.

Enda viktigere er det at riving og nybygging belaster klimaet tre ganger så mye i byggeåret. Utslippene ligger da på 52 000 kg CO2-ekvivalenter for nybygg kontra 15 500 kg for oppgradering, viser beregningen.

- Gjenbruk er bra, også når det gjelder bygg! Det er interessante tall vi her har fått fram, og vi skal ta med oss dette i videre arbeid. Det er et globalt ansvar å få ned klimautslippene, men det samla resultatet av alle valg som gjøres lokalt kan gjøre en reell forskjell. For å bidra til ei grønn framtid bør alle tenke nøye gjennom om det er nødvendig før man river eksisterende bygg for å bygge nytt, sier fylkesordfører Even Aleksander Hagen (Ap).

Figuren viser forskjellen  i klimagassutslipp for riving/nybygging av norsk trehus kontra oppgradering. - Klikk for stort bildeFiguren viser forskjellen i klimagassutslipp for riving/nybygging av norsk trehus kontra oppgradering.

Tilsvarende beregninger vil bli gjort for en rekke case-objekter i Innlandet for å dekke et bredt spekter av bygningstyper. Beregningene skal brukes til å komme fram til hva som kan spares av energi og utslipp ved å oppgradere bygninger til høyere energistandard og redusere omfanget av bygninger som rives.

58 ganger større klimagassutslipp

Studien på betongbygg i Danmark viser at riving/nybygging kontra oppgradering har hele 58 ganger større klimafotavtrykk beregnet for hele livsløpet. Hoveddelen av utslippene ved riving og nybygging kommer i byggeåret og gjør at klimabelastningen kommer samtidig med at det trengs store utslippsreduksjoner (saken fortsetter under bildene).

Figuren viser klimagassutslipp tilknyttet riving av dansk boligkompleks i betong og bygging av nytt. Beregningen gjelder hele livsløpet. - Klikk for stort bildeFiguren viser klimagassutslipp tilknyttet riving av dansk boligkompleks i betong og bygging av nytt. Beregningen gjelder hele livsløpet.

Figuren viser klimagassutslipp tilknyttet gjenbruk og oppgradering av dansk boligkompleks i betong. Beregningen gjelder hele livsløpet. - Klikk for stort bildeFiguren viser klimagassutslipp tilknyttet gjenbruk og oppgradering av dansk boligkompleks i betong. Beregningen gjelder hele livsløpet.

Bakgrunn

Gjennom prosjektet Bevar bygg - bevar klima har Innlandet fylkeskommune som mål å gjennomføre case-studier for en rekke ulike bygningstyper for å belyse ulike scenarier og framskaffe grunnlag for klimagassberegninger.

Prosjektet skal bidra til en klimanøytral lokalsamfunnsutvikling i Innlandet der bygninger og bygningsmiljøer gis varig liv, økt bruksverdi og lavere energiforbruk gjennom ulike tiltak. Dette vil redusere behovet for riving og nybygging, noe som medfører store belastninger på klima og miljø.

Målet er også å beregne og gjøre kjent hvilken samlet klimagevinst som kan oppnås for fylket og synliggjøre bygningsvernets bidrag til framtidens sirkulære økonomi. Prosjektet er toårig og blir avsluttet i 2021.

Til toppen