250 000 til slippen ved skibladnerbrygge

Innlandet fylkeskommune bevilger midlene til vedlikehold- og sikringstiltak ved Mjøssamlingenes anlegg på Minnesund.  

 Støtten er gitt med bakgrunn i at Skibladner er en viktig attraksjon for reiselivssatsingen i regionen. - Klikk for stort bilde Støtten er gitt med bakgrunn i at Skibladner er en viktig attraksjon for reiselivssatsingen i regionen. Mostafa Pourbayat For at D/S Skibladner skal kunne gå i rute- og chartertrafikk om sommeren må slippen ved brygga i Minnesund være operativ i denne perioden. Slippen skal også være tilgjengelig når Skibladner skal gjennomgå sin periodevise kontroll og vedlikehold samt sertifisering av Sjøfartsdirektoratet (en slipp er et forseggjort opptrekk for båter og skip. Den gjør det mulig å trekke fartøyet fra flytende posisjon og opp på tørt land).

Delt mellom Innlandet og Viken

Den totale rammen for arbeidet er kostnadsberegnet til 500 000 kroner.

- Innlandet fylkeskommune innvilger søknaden fra Mjøssamlingene på 250 000 kroner til vedlikehold- og sikringstiltak på slippen ved Minnesund, noe som er et helt nødvendig tiltak for å kunne opprette trafikken til sommeren. Støtte til dette arbeidet blir delt mellom Innlandet og Viken fylkeskommuner, sier rådgiver for reiseliv i Innlandet fylkeskommune, Liv Snartland Wilson. 

Slippen skal støttes opp

Arbeidet går ut på at slippen skal støttes opp slik at den blir stabil. Slippen eies og driftes av Mjøssamlingene som er forpliktet til å opprettholde slippen i en slik forfatning at D/S Skibladner kan bruke denne ved behov. 

Skibladner eies og drives av Oplandske Dampskibsselskap, ble bygget på Minneslippen i 1856 og ble driftet derfra.

Til toppen