1700 år gammel skinnsko avslørte eldgammel fjellvei

En 1700 år gammel skinnsko, inspirert av moten i Romerriket, avslørte eldgammel fjellvei i Breheimen.

Den spesielle skinnskoen fra romertid smeltet ut av isen i 2019.  - Klikk for stort bildeDen spesielle skinnskoen fra romertid smeltet ut av isen i 2019. Espen Finstad, Secrets of the Ice. Nå foreligger dateringen av et høyst uvanlig arkeologisk funn.

Funnet er en skinnsko, nærmest en sandal, som smeltet ut av isen i fjellpasset ved Hestfonni og Runningsbreen på Lomseggen i 2019.

Skoen er fra 300-tallet e.Kr., fra yngre romertid.

Hvem var den motebevisste «dølen» eller «sogningen» som gikk skoa av seg for 1700 år siden?

Forhistorisk ferdselsrute mellom Innlandet og Sognefjorden

Det har også smeltet frem tekstiler og hestemøkk som er datert til vikingtiden og litt før, samt hestesko fra 1200- og 1300-tallet (middelalder). Funnene forteller om ferdsel på denne fjellruta fra 300-tallet e. Kr., gjennom hele jernalderen og inn i middelalderen.

Sammen med rester etter varder og krypinn gjennom fjellpasset, er gjenstandene spor etter en forhistorisk ferdselsrute mellom Innlandet og Sognefjorden.

Funn av hestesko fra middelalder  bidrar til historien om fjellpasset. - Klikk for stort bildeFunn av hestesko fra middelalder bidrar til historien om fjellpasset. Rønnaug Stjernvang.

Vardene over fjellpasset vitner om ferdsel. - Klikk for stort bildeVardene over fjellpasset vitner om ferdsel. Espen Finstad, Secrets of the Ice.

Lokal kunnskap om setervei

Lokalt har det vært kjent at det skal ha gått en gammel setervei over Hestfonni og Runningsbreen (fjellpass på Lomseggen) mellom Skjåk og Lom.  Men hvor gammel ruta er og eksakt hvor den gikk, har man ikke visst. Ikke før nå.

På sporet i mer enn 10 år

Brearkeologene har vært på sporet av den gamle fjellveien i mer enn 10 år. Vardene, krypinn, skoen, tekstiler og hestemøkk er alle brikker i puslespillet som er funnet og satt sammen underveis. 

Det er den 1700 år gamle skinnskoen, med designtrekk fra Romerriket, som er det mest eksepsjonelle funnet.

Les hele historien på Secrets of the Ice og forskning.no

Historien om funnene i isen og hvordan brearkeologene har jobbet med denne historien i 10 år er presentert på Facebook-siden til Secrets of the Ice, gjengitt i en større artikkel på forskning.no

Samarbeid mellom Innlandet fylkeskommune og Kulturhistorisk museum

Det brearkeologiske sikringsprogrammet i Innlandet er et samarbeid mellom Innlandet fylkeskommune og Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

Til toppen