Viltforvaltning - Innlandet fylkeskommune

Viltforvaltning

Fylkeskommunen har ansvar for forvaltning av hjortevilt.

Prioriterte oppgaver

Prioriterte oppgaver i vårt forvaltningsarbeid er veiledning i forhold til viltforvaltning og regelverk, stimulering til samarbeid mellom rettighetshavere og bistand med bestandsanalyser. I tillegg er vi engasjert i ulike prosjekter, som blant annet "vilt og trafikk i Hedmark".

Arbeid og prioriteringer som skal utføres på området viltforvaltning skal også sees i sammenheng med fylkeskommunens øvrige oppgaver og rolle som regional planleggings- og utviklingsaktør.

De viktigste virkemidlene ovenfor befolkningen innen fagfeltet vil imidlertid ligge på kommunalt nivå.

 

 

Til toppen