Vilttiltak og røyeproduksjon - Innlandet fylkeskommune

Vilttiltak og røyeproduksjon

20 vilttiltak får til sammen 1,2 millioner kroner. Fylkesutvalget vedtok også å tillate produksjon av røye i Rendalen.

Fylkesutvalget vedtok tirsdag å gi Rendalen Settefiskanlegg SA akvakulturtillatelser til produksjon av røye ved Åkre. Tillatelsen gjelder settefisk og matfisk.

Søkeren har hentet nødvendige tillatelser fra Statsforvalteren, Mattilsynet og NVE.

Bioøkonomistrategien

I sin vurdering peker fylkeskommunedirektøren blant annet på at ett av målene i bioøkonomistrategien er å tilrettelegge for økt satsing på fiskeoppdrett i Innlandet.

Les mer i sakspapirene PS 66/2021

Vilttiltak

Informasjon og kurs om villsvin i Hedmark, er et av tiltakene som får midler. - Klikk for stort bildeInformasjon og kurs om villsvin i Hedmark, er et av tiltakene som får midler. Mostphotos Fylkesutvalget vedtok også foredlingen av midler til vilttiltak.

Ordningen tilskudd til vilttiltak skal blant annet bidra til økt kunnskap om forvaltning av vilt. Den skal legge til rette for rekruttering og verdiskaping basert på jakt og fangst som del av friluftslivet.

Til sammen kom det inn 25 søknader med en søknadssum på litt over 2 millioner kroner. 20 av søknadene får midler, til sammen drøyt 1,2 millioner kroner.

Les mer i sakspapirene PS 65/2021

Disse får midler til vilttiltak

Vilttiltak 2021
Søker Navn på søknad Tildeling i kroner
NINA SUSTHERB - vegetasjonsanalyser innenfor og utenfor beitedyruthenginger 40 000
Fron fjellstyre Registrering av trekkelg - Murudalen 47 000
Hedmark NJFF Villsvin i Hedmark - informasjon og kurs 100 000
Hedmark NJFF Miniseminar for elgjegere 20 000
Hedmark NJFF Bedre hjorteviltjakt 2021 120 000
Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter AS Beverregistrering i Gran og Lunner 30 000
Sør-Fron kommune Registrering av spillplasser for tiur 30 000
NINA Elgen i Oppland 2020-2023 100 000
Ringebu kommune/ Ringebu fjellstyre Registrering av beverlokaliteter 30 000
NORSKOG Grunneierbasert villsvinforvaltning - samarbeidsprosjekt villsvin i Kongsvinger 100 000
Hedmark NJFF Taksering av rype og skogsfugl 2021 40 000
Hedmark NJFF Viltregistrering med viltkamera 50 000
NJFF Oppland Jaktopplæring for ungdom og førstegangsjegere 110 000
NINA SCANDICAM - viltovervåkning med viltkamera 2021 50 000
Gausdal kommune Elgbeitetakst Øyer 40 000
Høgskolen i Innlandet Elg i endring 200 000
Universitetet i Sørøst-Norge Fjellets ressursgrunnlag 2021 30 000
Elgregion Mjøsa-Glomma Overvåking av faunapassasjer rv. 3/25 50 000
Høgskolen i Innlandet Foodscapes for large herbivores 50 000
Elgregionen Trysil - Rendalen - Åmot Elgbeitetakst 80 000
Til toppen