Vil hjelpe kommunene med klimatilpasning - Innlandet fylkeskommune

Vil hjelpe kommunene med klimatilpasning

Fylkeskommunen har opprettet et nettverk for å dele erfaringer om hvilke klimatilpasninger vi må gjøre i Innlandet.

Alle kommuner i Innlandet er invitert inn i et nettverk for å hjelpe hverandre med å møte klimaendringer. Trine Frisli Fjøsne i Innlandet fylkeskommune er kontaktperson.Sammen med Statsforvalteren i Innlandet, KS og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) vil fylkeskommunen skape et miljø for erfaringsdeling og gi økt kunnskap om klimaendringer og nødvendige tilpasninger.

For alle kommuner i Innlandet

Alle kommunene i Innlandet er invitert inn i nettverket, og rundt 50 deltakere var samlet på det digitale oppstartsmøtet  i juni.

 – Vi ønsker å forbedre samarbeidet om klimatilpasning lokalt og regionalt i Innlandet, sier kontaktperson i fylkeskommunen Trine Frisli Fjøsne.

Hun understreker at det er viktig at alle som jobber med samfunnsutvikling på alle forvaltningsnivåer tar inn over seg at klimaet er i endring.

 – Vi må forstå konsekvensene av dette og sette i gang tiltak for enten å begrense skade eller å utnytte muligheter endringene kan innebære, sier Fjøsne.

Åpne for innspill

Nettverket satser på å gjennomføre to samlinger i høst. Her blir det både foredrag og mer praktisk rettet samarbeid. Temaene avhenger av hva kommunene ønsker mer kunnskap om. Neste møte blir i september.

Støttet av Miljødirektoratet

Arbeidet er støttet med midler fra Miljødirektoratet gjennom en tilskuddsordning for klimatilpasning.

Til toppen