Vil hjelpe kommunene med klimatilpasning

Fylkeskommunen har opprettet et nettverk for å dele erfaringer om hvilke klimatilpasninger vi må gjøre i Innlandet.

Alle kommuner i Innlandet er invitert inn i et nettverk for å hjelpe hverandre med å møte klimaendringer. Trine Frisli Fjøsne i Innlandet fylkeskommune er kontaktperson. - Klikk for stort bildeAlle kommuner i Innlandet er invitert inn i et nettverk for å hjelpe hverandre med å møte klimaendringer. Trine Frisli Fjøsne i Innlandet fylkeskommune er kontaktperson. Karen Nybakk-Ingebrigtsen/IFK Sammen med Statsforvalteren i Innlandet, KS og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) vil fylkeskommunen skape et miljø for erfaringsdeling og gi økt kunnskap om klimaendringer og nødvendige tilpasninger.

For alle kommuner i Innlandet

Alle kommunene i Innlandet er invitert inn i nettverket, og rundt 50 deltakere var samlet på det digitale oppstartsmøtet  i juni.

 – Vi ønsker å forbedre samarbeidet om klimatilpasning lokalt og regionalt i Innlandet, sier kontaktperson i fylkeskommunen Trine Frisli Fjøsne.

Hun understreker at det er viktig at alle som jobber med samfunnsutvikling på alle forvaltningsnivåer tar inn over seg at klimaet er i endring.

 – Vi må forstå konsekvensene av dette og sette i gang tiltak for enten å begrense skade eller å utnytte muligheter endringene kan innebære, sier Fjøsne.

Åpne for innspill

Nettverket satser på å gjennomføre to samlinger i høst. Her blir det både foredrag og mer praktisk rettet samarbeid. Temaene avhenger av hva kommunene ønsker mer kunnskap om. 

Støttet av Miljødirektoratet

Arbeidet er støttet med midler fra Miljødirektoratet gjennom en tilskuddsordning for klimatilpasning.

Til toppen