Storsatsing på solceller - Innlandet fylkeskommune

Storsatsing på solceller

Nå ferdigstilles solcelleanlegg ved 10 av våre skoler. Neste år skal sju nye videregående skoler få miljøvennlig energi.

Ferdigbefaring ved solcelleanlegget på taket til Hadeland videregående skole. Innlandet fylkeskommune satser på fornybar energi. Fra før har alle de videregående skolene i gamle Oppland fått ladere for ladbare biler, og nå har også alle solceller på taket. Neste år er det skolene i tidligere Hedmark som står for tur.

– Dette er et viktig grønt prosjekt for Innlandet fylkeskommune. Ren fornybar energi er framtida, og det er summen av alle konkrete grep som tar oss inn i ei grønn framtid, sier fylkesordfører Even Aleksander Hagen.

Lader el-bil med solenergi

Effekten av solcelleanleggene vil selvsagt variere fra skole til skole, og avhenger av hvor mye sol vi får. Men i tillegg til solceller har noen av skolene også fått et batteri som kan ta vare på energien fra solcelleanlegget eller ta bort effekt-topper i nettet. Batterier kan også brukes til nødstrøm. Energien fra solcellepanelene vil automatisk benyttes ved skolene, for eksempel til og lade bilene som er tilkoblet, eller gå til annet elektrisk forbruk. Er det overforbruk vil energien fra panelene selges ut på nettet.

Del av det grønne skiftet

Produksjon av fornybar energi er en del av det grønne skiftet, med kortreist energi som benyttes umiddelbart eller lagres lokalt. I tider med høy strømpris øker nytten og verdien på slike løsninger.

– Hvis vi greier å utnytte kun 1% av den potensielle fornybare energien i sol og vind, ville verden kunne erstatte all fossil energi. Hvis så lite som 0,3% av jordas overflate var dekket med solpaneler ville det vært nok til å dekke alt behov for energi. Det er mindre enn det arealet fossil produksjon av energi legger beslag på i dag, sier prosjektleder Morten Erik Hoff.  

Så langt har satsingen kostet rett under 10 millioner kroner.

Fylkesordfører Even Aleksander Hagen er opptatt av fornybar energi. Dette bildet er tatt ved åpningen av solcelleanlegget ved Otta videregående skole. Til venstre prosjektleder Morten Erik Hoff, til høyre  daværende leder for klimalaben, Mari Sletten

Til toppen