Klimagassutslippene i Innlandet har økt - Innlandet fylkeskommune

Klimagassutslippene i Innlandet har økt

Nye tall fra Miljødirektoratet viser økte klimagassutslipp i Innlandet.

Klikk for stort bilde

Økning fra vegtrafikk

Utslippene fra vegtrafikk har økt med 11,6 %. Dette skyldes økt andel godstransport på veg og krav om palmeoljefri biodiesel i innblandet biodrivstoff, som førte til at det ble omsatt mindre biodrivstoff i 2018 enn året før. Innlandet har i tillegg en lavere elbil-andel enn landet for øvrig.

Økning fra andre sektorer

Utslippene fra industri, olje og gass har hatt en markant prosentvis økning på 12 %. Utslippene fra avfall og avløp har økt noe. Dette skyldes i hovedsak økt biologisk behandling av avfall gjennom kompostering og biogassanlegg.

Utslippene fra jordbruk er stabile

Utslippene fra jordbruk har holdt seg stabile fra 2017 til 2018, med en nedgang på i underkant av 1 %, jevnt fordelt på utslipp fra fordøyelsesprosesser fra husdyr, gjødselhåndtering og arealbruk.

Klimagassutslippene i Innlandet 2018

Utslippskategori

Prosent

Tonn CO2-ekvivalenter

Veitrafikk

42 %

919 187,3

Jordbruk

39 %

860 764,9

Annen mobil forbrenning

11 %

244 618

Oppvarming

3 %

57 661,5

Energiforsyning

2 %

53 340,8

Industri, olje og gass

2 %

40 006

Avfall og avløp

1 %

21 589,2

Luftfart

0 %

18

Sjøfart

0 %

0

Totalt

100 %

2 197 185,7

Du kan lese mer, se historiske tall, og sammenlikne utslipp med andre kommuner og fylkeskommuner her:

Les mer om klimagassutslipp på Miljødirektoratets nettside

Miljødirektoratets statistikk «Utslipp av klimagasser i kommuner» viser direkte utslipp av klimagasser fordelt på ni sektorer i norske kommuner og fylker. Statistikken omfatter produksjon av klimagasser innenfor et gitt geografisk område. Det er ca. 15 måneders etterslep på utarbeidelsen av statistikken, noe som innebærer at årets statistikk (utgitt i april 2020) statistikk viser tall for 2018.

Til toppen