Inngikk partnerskap for klimaet - Innlandet fylkeskommune

Inngikk partnerskap for klimaet

Åtte samarbeidspartnere inngikk avtale om klimapartnerskap da Klimapartnere Innlandet ble stiftet.

Åtte virksomheter var med på stiftelsesmøtet i Klimapartnere Innlandet 30. september. - Klikk for stort bildeÅtte virksomheter var med på stiftelsesmøtet i Klimapartnere Innlandet 30. september. Innlandet fylkeskommune 30. september ble Klimapartnere Innlandet stiftet på Hamar. Følgende åtte virksomheter deltok på stiftelsesmøtet:

 • Asplan Viak
 • Elverum Vekst
 • Fylkesmannen i Innlandet
 • Høgskolen i Innlandet
 • Innlandet fylkeskommune
 • Norengros ­­- Johs Olsen AS
 • Skåppå kunnskapspark
 • Stange kommune

Flere virksomheter vil signere i nær framtid.

Formålet med partnerskapet er å styrke arbeidet for å nå målene om et lavutslippssamfunn gjennom tettere samarbeid og inspirasjon i skjæringspunktet mellom ulike aktører. Klimapartnere Innlandet ser etter virksomheter som vil være regionens flaggskip i dette arbeidet. Det vil si de bedriftene, kommunene og virksomhetene som vil dele sine erfaringer og kunnskap innen miljøstyring og grønn samfunns- og næringsutvikling.

Har ressursene, trenger samarbeid

– Sammen bør vi snu på alle steiner og jobbe for en mer bærekraftig ressursbruk med sirkulære ideer framfor lineær bruk og kast økonomi, sa fylkesordfører Even Aleksander Hagen. - Klikk for stort bilde– Sammen bør vi snu på alle steiner og jobbe for en mer bærekraftig ressursbruk med sirkulære ideer framfor lineær bruk og kast økonomi, sa fylkesordfører Even Aleksander Hagen. Innlandet fylkeskommune – Klimagassutslipp skaper stadig større problemer vi alle snakker om og vil gjøre noe med. Tiden er nå. Vi må som samfunn gire opp arbeidet med å kutte fotavtrykket i vårt. Innlandet har de grønne ressursene til å løfte folk og næring ut av fossil avhengighet. Men vi må samarbeide bredt, innovere stort og tenke langt utenfor komfortsonen, sier fylkesordfører Even Aleksander Hagen.

– Det er en unik mulighet for Innlandet at vi har store ressurser i bioøkonomien med et naturlig karbonkretsløp og positiv lagring av CO2 i tømmer, planter og myrer. Men det i seg selv har ingen positiv klimaverdi, hvis vi fortsetter å brenne fossilt brennstoff inn i et overlastet naturlig karbonkretsløp. Mange aktører gjør heldigvis mye allerede. Flere virksomheter gjør mer enn folk tror, men vi er ikke flinke nok til å skryte av det vi gjør bra på Innlandet.

Partnerskap med ambisjoner

Mange aktører i Innlandet gjør mye bra. Enda flere vil gjøre ting bedre. Det krever mot, ressurser og innovasjon. Aller mest kreves det mer samarbeid. På tvers av offentlig og privat sektor, og på tvers av næringer. Klimapartnere Innlandet vil legge til rette for et partnerskap med ambisjoner og løsninger.

Klimapartnere Innlandet er del av det nasjonale partnerskapet Klimapartnere, med over 215 partnere over hele landet. Dette er målene for samarbeidet:

 • Å skape mer samarbeid på tvers av offentlig og privat sektor og akademia.
 • Jobbe systematisk med å kutte egne klimagassutslipp.
 • Løfte frem flere grønne løsninger for en mer bærekraftig næringsutvikling.

Klikk her for å lære mer om Klimapartnere Innlandet.

Til toppen