Foreslå dine kandidater - Innlandet fylkeskommune

Foreslå dine kandidater

Årets Innlandspris og Årets unge INNspirator er to nye fylkeskommunale priser. Nå kan du nominere kandidater for 2021.

IFK-elementet på grønn bakgrunn - Klikk for stort bildeFylkestinget i Innlandet har vedtatt å opprette fire fylkeskommunale priser, to av dem skal det nomineres kandidater til nå.

Fristen for å melde inn kandidater er 10. januar 2022.

Framheve noen som har gjort en særskilt innsats 

- Priser og utmerkelser skal vi ikke ha for mange av, men det å i noen sammenhenger framheve mennesker som har gjort en særskilt innsats er en fin gest. De to prisene vi nå ber om kandidater til er ganske åpne, og vi håper derfor det kommer mange gode forslag, sier fylkesordfører Even Aleksander Hagen (Ap).

Dyktige og kreative folk

Fylkesordføreren påpeker at prisene er en fin måte å framheve gode eksempler på at det er mulig å lykkes i Innlandet.

- Det finnes dyktige og kreative folk her som får ting til å skje, enten det er i organisasjonslivet, på arbeidsplassen eller i samfunnet for øvrig. Uavhengig av diskusjoner om fylkesinndeling og folkeavstemming, så vil det være relevant å peke på gode rollemodeller som går foran og lykkes med å skape resultater. En slik påskjønnelse håper vi skal henge høyt, og jo flere gode forslag vi får inn desto hyggeligere blir det for den som når helt til topps, sier Hagen videre.

Årets Innlandspris 2021

Kandidater til Årets Innlandspris kan være personer eller institusjoner som gjennom sitt virke er med på å fremme Innlandsstrategiens (PDF, 4 MB) satsinger. Dette kan være personer eller institusjoner som har gjort seg bemerket innenfor for eksempel kultur, næring, akademia eller andre samfunnsområder.

Det legges særlig vekt på at:

  • prisvinneren skal være en ambassadør på vegne av Innlandet
  • prisvinneren skal ha skapt synlige resultater
  • prisvinneren skal bidra til utvikling av Innlandet innenfor sitt område
  • prisvinneren skal ha solid forankring i Innlandssamfunnet

Årets Unge INNspirator 2021 

Kandidater til Årets unge INNspirator kan være representanter fra et vidt spekter av samfunnet: privat næringsliv, offentlige og ideelle organisasjoner, forskning, politikk, kultur og idrett.

De nominerte skal være gode rollemodeller for samfunnsutvikling i Innlandet og må være i alderen 15-35 år. De nominerte skal ha bidratt til å utvikle/forme framtida lokalt i Innlandet og framstå som endringsledere for Innlandet i årene som kommer.

  • Prisvinneren har vist evne til å forstå sentrale samfunnsutfordringer i Innlandet. Han/hun har vært med på å utfordre, endre og utvikle løsninger for framtida.
  • Prisvinnerne er engasjert, nysgjerrig og har et ønske om å bidra til å forme framtida Innlandet.
  • Prisvinneren skal ha en solid forankring i Innlandssamfunnet i form av lokal aktivitet, ledelse eller eierskap. 

Slik nominerer du kandidater

Du sender inn dine forslag på e-post ved å klikke på lenkeknappene under. Du kan nominere kandidater i en eller begge priskategoriene. Husk at forslagene skal begrunnes. Se kriteriene under informasjonen om hver enkelt pris.

Forslag må sendes inn senest 10. januar 2022.

Årets Innlandspris 2021:

Foreslå kandidat

Årets unge INNspirator 2021:

Foreslå kandidat 

Begge prisvinnerne offentliggjøres våren 2022.

Til toppen