Får 180 000 kroner til å klimatilpasse gamle rekkehus - Innlandet fylkeskommune

Får 180 000 kroner til å klimatilpasse gamle rekkehus

Rekkehusene «Rekka» i Solør kommune vil nå kunne rustes opp til Tek 17-standard med ny klimateknologi.

Rekkehusene "Rekka" i Våler i Solør kommune. - Klikk for stort bildeRekkehusene "Rekka" i Våler i Solør kommune.Miljødirektoratet har bevilget 180 000 kroner til delprosjektet «Ny teknologi for klimatilpassede trematerialer», som er en del av Innlandet fylkeskommunes prosjekt «Bevar bygg – bevar klima». Rekka er en av flere bygningsenheter i Innlandet som nå skal vurderes i prosjektet. Det betyr at vi skal få vite klimaeffekten av å oppgradere husene til høyere bo- og energistandard.

Røntgen og spektralanalyse av tømmer

Det finnes mange eksempler der bygninger har fått klimaskader på grunn av at det er brukt for dårlige materialer. Sagbruket Moelven Våler AS er i Norge alene om en røntgenteknologi som skanner furutømmer for å sortere ut virke med tette årringer og høy kjernevedandel.

Ved å supplere med analyse av tjæreinnhold i kjerneveden kan det sorteres ut  trevirke med ekstra høy naturlig resistens mot råtesopp. Slik vil prosjektet bidra med kunnskap om hvordan ny teknologi kan utnyttes til å sikre bruk av materialer som både er miljøvennlige og som tåler et klima i stadig endring. Treteknisk institutt har hittil gjort slike analyser bare i laboratorium. Nå skal dette gjennomføres i fullskala for første gang.

Fullfinansiert

«Ny teknologi for klimatilpassede trematerialer» har et budsjett på 380 000 kroner, hvorav 200 000 er fylkeskommunens egne midler. Gjennom støtten fra Miljødirektoratet er prosjektet fullfinansiert.

Ved hjelp av ny teknologi skal de gamle rekkehusene bygges med mer holdbare materialer. - Klikk for stort bildeVed hjelp av ny teknologi skal de gamle rekkehusene bygges med mer holdbare materialer.Miljødirektoratet skriver i begrunnelsen for tilskuddet at «(…) prosjektet er nyskapende og vi vurderer at søknaden tilfredsstiller kriteriene som skal være oppfylt for å kunne motta statlig støtte fra tilskuddsordningen. Vi er positive til fylkeskommunens initiativ til å bruke ny teknologi for å øke kunnskapen og kompetansen om tilpasningsløsninger.»

Miljødirektoratet ser det også som positivt at fylkeskommunen vil formidle resultater fra prosjektet til andre fylker og kommuner ved prosjektets slutt.

Til toppen