Arrangerer webinar om klimabudsjett - Innlandet fylkeskommune

Arrangerer webinar om klimabudsjett

Slik bruker du klimabudsjett som et verktøy for utslippsreduksjon i kommuner og fylkeskommuner.

Første arrangement i Osloregionens klimaskole er et webinar om klimabudsjett for kommuner og fylkeskommuner. - Klikk for stort bildeFørste arrangement i Osloregionens klimaskole er et webinar om klimabudsjett for kommuner og fylkeskommuner. Iván Tamás/Pixabay Onsdag 21. oktober klokka 09:30-1200 arrangerer Osloregionens miljøskole et webinar om klimabudsjett for kommuner og fylkeskommuner.

Foregangskommuner deler erfaringer

Foregangskommunene Oslo og Hamar er med i ledelsen av et prosjekt for å lage en nasjonal veileder om klimabudsjett i kommunene, og vil dele av sine erfaringer. Det samme vil Klima Østfold, som har hjulpet seks kommuner i Østfold med å utvikle sine klimabudsjetter.

Webinaret er gratis. Påmeldte deltakere vil få tilsendt en lenke noen dager før arrangementet. Meld deg på her!

Program (med forbehold om endringer):

1.Velkommen v/møteleder Merete Agerbak-Jensen, Osloregionens sekretariat
2. Innledning om klimabudsjett som verktøy og veileder-prosjektet; hva og hvorfor, v/Astrid S. Landstad, Klimaetaten, Oslo kommune
3. Om Oslos klimabudsjett v/Klimaetaten, Oslo kommune
4. Om Klima Østfolds erfaringer fra utvikling av klimabudsjett i seks kommuner,  v/Guro Nereng, Klima Østfold
5. Om Hamars klimabudsjett, v/Lise W. D. Urset, Hamar kommune
6. Oppsummering og veien videre

Reduserte utslipp

Formålet med Osloregionens klimaskole er å bidra til konkrete klima- og miljøtiltak lokalt, med reduserte utslipp som resultat. I tillegg vil det være et viktig mål å heve kompetansen blant deltakerne gjennom informasjon og erfaringsdeling. 

Innlandet fylkeskommune er medlem av Samarbeidsalliansen Osloregionen, og webinaret om klimabudsjett er en del av oppfølgingen av Ordførererklæringen om klima og miljø i 2019. Der er det blant annet nedfelt at skal arrangeres workshops for kompetanseheving og erfaringsdeling.

Til toppen