Nyheter Klima og miljø - Innlandet fylkeskommune

Vil hjelpe kommunene med klimatilpasning

Fylkeskommunen har opprettet et nettverk for å dele erfaringer om hvilke klimatilpasninger vi må gjøre i Innlandet.

Nå kan du søke tilskudd til ladestasjoner

Ordningen gjelder etablering av offentlig tilgjengelige ladestasjoner for elbil. Søknadsfristen er 1. juli 2022.  

VR skal forebygge flom og ras

Virtuell virkelighet skal hjelpe oss med å begrense skader fra ekstremvær. Løsningen vekker oppsikt internasjonalt.

Ny klimapartner

Fylkeskommunen og GLØR IKS signerte denne uka avtalen som gjorde renovasjonsselskapet til ny klimapartner i Innlandet.

Storsatsing på solceller

Nå ferdigstilles solcelleanlegg ved 10 av våre skoler. Neste år skal sju nye videregående skoler få miljøvennlig energi.

Til toppen